stawki

Stawki podatku dochodowego od osób prawnych

  2012 2013 2014
Stawka dla przedsiębiorstw osiągających niski zysk 20%* 20%*  
Stawkę dla przedsiębiorstw o niskim zysku stosuje
się jeżeli zysk nie przekracza:
£300,000 £300,000  
Dolny limit ulgi dla małych przedsiębiorstw £300,000 £300,000  
Górny limit dla małych przedsiębiorstw £1,500,000 £1,500,000  
Krańcowy ułamek ulgi dla małych przedsiębiorstw: 1/100 3/400  
Główna stawka podatku dochodowego od osób prawnych 24% 23%* 21%*
Specjalna stawka dla funduszy powierniczych oraz
otwartych funduszy inwestycyjnych
20% 20%  

*Dla firm osiągających dochód z przeprowadzania projektów inwestycyjnych (wydobycie ropy naftowej lub z praw do wydobycia ropy naftowej) stawki mogą być inne. Stawka podatku dla niskiego zysku dla tych przedsiębiorst wynosi 19%.