Jak wiadomo, nawet za jednodniowe opóźnienie w dostarczeniu rozliczenia podatkowego nakładane są sztywno określone kary. Jednak niewiele osób zdaje sobie sprawę z faktu, że bardzo duże opóźnienie w złożeniu rozliczenia może skutkować otrzymaniem kary w wysokości odpowiadającej podatkowi do zapłaty. Jakie kroki należy podjąć aby uniknąć takiej sytuacji?
Restrukturyzacja kar
W 2009r. przeprowadzono restrukturyzację w zakresie kar podatkowych, czyniąc je bardziej spójnymi w obrębie wszystkich rodzajów podatków. Kilka lat wcześniej podniesiono stawki kar dla osób indywidualnych za opóźnione rozliczenia self-assessment. Przykładowo, jeśli opóźnienie w przesłaniu rozliczenia wynosi 6 miesięcy, zostanie nałożona od razu kara 1.300 GBP. Sytuacja nie wygląda więc najlepiej. Co więcej, staje się dużo gorsza w przypadku gdy od terminu złożenia rozliczenia minęło już 12 miesięcy. 
Kary uzależnione od wysokości podatku
Co prawda ten rodzaj kar jest niezwykle rzadko opisywany w przewodnikach wydawanych przez HMRC (HM Revenue&Customs), które publikowane są na stronie gov.uk, a mogą być one bardzo wysokie. Opóźnione o rok rozliczenie może w rezultacie przyczynić się do naliczenia przez urząd kary w wysokości 300 GBP plus 5% kwoty podatku wykazanego w rozliczeniu po jego złożeniu. Może być jednak znacznie gorzej.

Obecnie HMRC jest bardziej niż kiedykolwiek namolny i nieustępliwy jeśli chodzi o ściąganie podatków i kar. Jeśli tylko powstaje okazja do ściągnięcia z podatnika większej kwoty, jest ona natychmiast wykorzystywana. Gdy rozliczenie staje się opóźnione o więcej niż 12 miesięcy, urząd może przesłać powiadomienie o karze której wysokość wynosi równowartość podatku do zapłaty wykazanego w rozliczeniu. Oczywiście gdy nie zostało ono jeszcze dostarczone, a więc nieznana jest dokładna kwota podatku, wysokość kary jest szacowana.
Przykład
Jest 01/02/2017.  Bob nie przesłał jeszcze swojego rozliczenia za rok podatkowy 2014/2015 którego termin minął 31/01/2016. HMRC może w takim przypadku wydać oszacowany rachunek, który nie tylko może być egzekwowany drogą prawną, ale również wzrosnąć. W przypadku Boba, średni roczny podatek do zapłaty wynosił w poprzednich latach około 20.00 GBP. HMRC wydał jednak rachunek na kwotę 30.000 GBP wraz z karą o tej samej wysokości, t.j. 100% wartości podatku.
Odwoływanie się od kary
Po otrzymaniu zawiadomienia o nałożonej karze Bob podejmuje działanie – wysyła rozliczenie za rok 2014/2015,które wykazuje 18.00 GBP podatku do uregulowania. W rezultacie HMRC anuluje poprzedni rachunek i zastępuje go nowym, na kwotę faktycznego podatku. Zmniejsza także wysokość kary tak, aby zgadzała się z przesłanym rozliczeniem. Bob jednak niekoniecznie musi ją zapłacić.
Umyślne opóźnienie?
HMRC może obciążyć podatnika karą w wysokości 100% zobowiązania podatkowego tylko wtedy gdy podatnik celowo opóźniał przesłanie rozliczenia i ukrywał informacje. W przypadku nieukrywania informacji, ale celowego opóźniania w przesłaniu rozliczenia, urząd może nałożyć nieco niższą karę –70% wysokości zobowiązania podatkowego. Udowodnienie nieumyślnego działania nie należy do łatwych, zwłaszcza że HMRC może być konfliktowy w stosunku do takich przypadków.
Rada
Zamiast toczyć nierówną walkę z HMRC o stwierdzenie umyślności powstałego opóźnienia najlepiej złożyć zaległe rozliczenie za rok 2014/2015 nie później niż 31/01/2017. Nawet jeśli nie posiadamy wszystkich informacji, możemy podać oszacowaną wysokość przychodu, zawiadamiając o tym urząd w rubryce przeznaczonej na informacje dodatkowe.
 
 
 

Dariusz Zadrowski
Ekspert ds. doradztwa finansowego

Skorzystaj z 15-minutowej
darmowej konsultacji

Zamawiam konsultację

  Zobacz ile możesz zaoszczędzić

  Wypełnij poniższy formularz aby otrzymać natychmiastową wycenę
  Wycena usług
  nawet w 1 minutę
  Nigdy nie udostępnimy
  Twoich danych osobom trzecim

  Twoja wycena

  Wycenę wysłaliśmy na maila
  wersja PDF TUTAJ

  Opłata miesięczna:

  Nadal nie jesteś pewien? Otrzymałeś korzystniejszą wycenę? Zadzwoń do nas 0208 099 4474
  Powyższe ceny są cenami netto - bez podatku VAT.
  Jeżeli nie otrzymałeś maila z wyceną prosimy sprawdź folder SPAM.