Jak rozliczyć dochód z partnership? O jakich terminach musisz pamiętać?

Prowadzenie działalności w formie spółki osobowej (partnership) pociąga za sobą pewne obowiązki względem HMRC. Należy do nich między innymi konieczność złożenia odpowiedniego zeznania podatkowego. Jak wygląda ta procedura? Ile możesz zapłacić? A przede wszystkim – jak rozliczyć dochód z partnership?

Czym jest zeznanie podatkowe spółki osobowej (partnership)?

Według ustawy z 1890 roku (Partnership Act) za spółkę osobową uważa się układ dwóch lub więcej osób „prowadzących wspólnie sprzedaż w celu osiągnięcia zysku”.

Wprawdzie sama spółka osobowa nie jest opodatkowana, ale to wcale nie znaczy, że nie będziesz odprowadzać żadnego podatku. Pieniądze wypracowane w ramach jej funkcjonowania trafią prosto do każdego ze wspólników. To z kolei będzie pociągać obowiązek złożenia 2 dokumentów, jakimi są:

 • deklaracja podatkowa spółki (formularz SA800 Partnership Tax Return) – obowiązek jej złożenia przypadnie jednemu ze wspólników. Za pomocą tego formularza zadeklarujecie finanse i poinformujecie HMRC, jak rozliczono zysk,
 • zeznanie podatkowe Self Assessment (formularz SA100) z dodatkową stroną SA104, na której zadeklarowany jest udział danej osoby w dochodach spółki – ten dokument każdy z was wypełnia z osobna.

Zeznanie podatkowe spółki (partnership) powinno zawierać informacje dotyczące dochodu, jak i sposobu, w jaki jest on dystrybuowany wśród partnerów. Na tej podstawie można określić, jak duży podatek musi zapłacić każdy ze wspólników.

Jakie zasady opodatkowania obowiązują w spółce osobowej?

Jak już to zostało wspomniane, same spółki osobowe nie podlegają opodatkowaniu. Dochód z partnership ulega podziałowi między wspólników, a Ci następnie płacą podatek od swoich zysków. Ty i Twój partner możecie przy tym dowolnie decydować, jaki procent w wygenerowanym dochodzie przypadnie każdemu z was.

Obowiązują przy tym normalne stawki podatkowe i progi jak przy Self Employment. To z kolei oznacza, że jeśli podzielicie zysk nierównomiernie, może się okazać, że któregoś z was (np. mającego 60% udziału w zyskach) będzie obejmować wyższa stawka podatku dochodowego niż pozostałych partnerów (załóżmy, że mają oni kolejno udziały rzędu 10%, 25% i 5%).

Oczywiście nieraz sprawa bywa o wiele bardziej skomplikowania. Czasami poszczególnie partnerzy mają także inne źródła dochodu. Może to sprawić, że mimo niewielkiego udziału w zyskach partnership i tak będzie ich obowiązywać wyższa stawka podatkowa.

Jak rozliczyć dochód z partnership?

Formularz SA800 składa się z 8 stron, które musi wypełnić każdy wspólnik spółki. Istnieją także dodatkowe strony przeznaczone na zamieszczenie zeznania dotyczącego dochodów uzyskanych za pośrednictwem banków lub towarzystw budowlanych. HMRC może poprosić Cię także o dowody potwierdzające wypracowany dochód i przeprowadzone inwestycje.

Dodatkowo konieczne będzie złożenie jednego z 2 formularzy dla spółek:

 • „krótka” wersja (SA104S) dla dochodu opisanego powyżej. Wypełnij tę wersję, jeśli Twój dochód ze sprzedaży jest mniejszy niż 85.000 GBP,
 • „pełna” deklaracja (SA104F) zawierająca każdy rodzaj dochodu otrzymywanego w ramach spółki. Wypełnij ją, jeśli dochód z partnership przekracza 85.000 GBP lub Twój przypadek jest bardziej złożony.

Wszyscy członkowie spółki osobowej muszą podpisać się na formularzu. Zostanie sporządzona kopia, która następnie będzie dołączana do osobistych deklaracji podatkowych Self Assessment.

Kiedy musisz złożyć zeznanie spółki osobowej w UK?

Wiesz już, jak rozliczyć dochód z partnership. Teraz pozostaje pytanie, w jakim terminie musisz to zrobić.

Obowiązują te same daty co w przypadku Self Assessment. Oznacza to, że termin mija o północy 31 stycznia w przypadku zgłoszeń cyfrowych lub 31 października, jeśli zdecydujesz się złożyć deklarację papierową.

Pamiętaj, że przewidziano konkretne kary za opóźnienie w składaniu Self Assessment. Jeśli przegapisz datę złożenia zeznania, na każdego członka spółki natychmiast zostanie nałożona kara wysokości 100 GBP. Później mogą zostać naliczone także kolejne kary – zawsze obciążające partnerów indywidualnie, a nie płacone całościowo.

Brak złożenia SA800 w terminie – kiedy możesz obniżyć karę lub nawet jej uniknąć?

Jeśli prowadzisz spółkę osobową w Wielkiej Brytanii, musisz dbać o terminowe składanie zeznań podatkowych, o ile chcesz uniknąć grzywny.

W przypadku jej nałożenia, masz jednak prawo się odwołać. W ciągu 30 dni musisz wyjaśnić przyczyny opóźnienia. Niektóre z nich dają Ci szansę na obniżenie lub nawet unieważnienie całej kary. Będzie to możliwe przede wszystkim, gdy opóźnienie jest wynikiem:

 • problemów z działaniem usługi HMRC,
 • kradzieży, pożaru lub powodzi, która uniemożliwiła Ci wysłanie deklaracji na czas,
 • poważnej choroby Twojej lub Twoich partnerów,
 • śmierci partnera krótko przed terminem złożenia zeznania,
 • opóźnień na poczcie,
 • niepełnosprawności, która utrudnia Ci funkcjonowanie.
Katarzyna Brzostowska
Customer Relationship Manager

Umów się
na konsultację księgową

Zamawiam konsultację

  Zobacz ile możesz zaoszczędzić

  Wypełnij poniższy formularz aby otrzymać natychmiastową wycenę
  Wycena usług
  nawet w 1 minutę
  Nigdy nie udostępnimy
  Twoich danych osobom trzecim

  Twoja wycena

  Wycenę wysłaliśmy na maila
  wersja PDF TUTAJ

  Opłata miesięczna:

  Nadal nie jesteś pewien? Otrzymałeś korzystniejszą wycenę? Zadzwoń do nas 0208 099 4474
  Powyższe ceny są cenami netto - bez podatku VAT.
  Jeżeli nie otrzymałeś maila z wyceną prosimy sprawdź folder SPAM.