Ulgi kapitałowe (capital allowances) i roczna ulga inwestycyjna (annual investment allowance)
Przy obliczaniu dochodu do opodatkowania, koszty uzyskania przychodu (wydatki firmowe) mogą być odliczone od przychodów. Ale zakup aktywów (np. maszyn) nie podlega odliczeniu od przychodów. Zamiast tego, można uzyskać ulgi kapitałowe znane jako capital allowances.
Ulgi kapitałowe można uzyskać na zakup większości urządzeń i maszyn. W kilku szczególnych przypadkach, możesz uzyskać ulgi kapitałowe na wydatki inwestycyjne (capital expenditure) takie jak nieruchomości. Różne rodzaje wydatków umożliwiają otrzymanie różnych ulg kapitałowych.
Jeśli suma Twoich wydatków inwestycyjnych jest mniejsza niż roczna ulga inwestycyjna (annual investment allowance), możesz odzyskać całą kwotę w ramach ulgi kapitałowej w pierwszym roku działalności. 1 kwietnia 2014 roku annual investment allowance wzrosła z £250,000 do £500,000.
Jeśli wydatki inwestycyjne przekraczają roczną ulgę inwestycyjną, ulgi kapitałowe są uzyskiwane jako spisane uprawnienia do ubiegania się każdego roku o zwrot części kosztów.
W niektórych przypadkach stosowane są specjalne zasady ulg kapitałowych. Zalicza się do nich ulgi na samochód służbowy, których wysokość zależy od tego jak dużą emisję CO2 ma dany samochód oraz ulgi kapitałowe na aktywa krótkoterminowe, które zostaną wykorzystane maksymalnie w ciągu czterech lat. Rozszerzone ulgi kapitałowe są możliwe do uzyskania w przypadku stosowania przyjaznych dla środowiska technologii. W tym przypadku można uzyskać nawet 100% ulg w pierwszym roku działalności.
Zgodnie z nowym systemem patentowym (Patent Box) firmy, które otrzymują przychody z tytułu patentów, które są ich własnością lub do których mają wyłączne prawo komercyjne, płacą tylko 10% podatku korporacyjnego od tego przychodu. Ten system patentowy jest stopniowo wprowadzany między kwietniem 2013 a kwietniem 2017. Przedsiębiorstwa, które kwalifikują się do do ulgi w ramach omawianego systemu patentowego mogą stosować 10%-ową stawkę obniżoną w stosunku do odpowiedniej części zysków, tzn. do 60% zysków w kwietniu 2013 co wzrośnie do 100% zysków w kwietniu 2017.
Dopuszczalne koszty
Zwykłe koszty działalności mogą na ogól być odliczone od zysków, pod warunkiem, że dany koszt jest konieczny oraz całkowicie i wyłącznie posłuży do celów służbowych. Istnieje od tego kilka wyjątków w tym opłaty za rozrywki (imprezy pracownicze) i opłaty powstałe przy tworzeniu firmy, np. na odzież roboczą pracowników. Możesz skorzystać z porady księgowego, aby dowiedzieć się jakie koszta możesz odliczyć a jakie nie, np. odzież pracownicza jest dopuszczalnym kosztem, ale garnitur już nie.
Składki emerytalne płacone przez pracodawców na rzecz systemu emerytalnego są możliwe do odliczenia, ale wysokość składek musi być zgodna z obowiązującymi przepisami. Na przykład, HM Revenue & Customs może kwestionować nieproporcjonalnie wysokie składki emerytalne na rzecz dyrektorów i akcjonariuszy. Również w tej kwestii możesz zasięgnąć porady księgowego.
Inne ulgi podatku dochodowego osób prawnych
Istnieje kilka innych ulg podatku korporacyjnego, które pomogą zmniejszyć Twoje zobowiązania podatkowe.
Ulgi podatku korporacyjnego są dostępne w przypadku kosztów na badania i rozwój (R&D – Research and Development). Ulga ta pozwala odliczyć koszty od przychodów oraz ubiegać się o dodatkową 125%-ową (łącznie 225%) ulgę podatku korporacyjnego.
Firmy z zyskiem pomiędzy £300,000 (limit podatku od niskich zysków) a £1.5m (główny próg podatku korporacyjnego) mogą otrzymać tzw. ulgę marginalną (marginal relief). Ta ulga podatku korporacyjnego oznacza, że stawka podatku rośnie stopniowo w miarę wzrostu zysków firmy, aż do głównego progu podatku korporacyjnego).
Różne ulgi podatkowe dostępne są jeśli Twoja firma ponosi straty. Ulga podatku korporacyjnego pozwala na:

odliczenie strat od  innych przychodów (np. inwestycji),
odliczenie strat od  zysków osiągniętych w przeszłości,
przeniesienie tych strat i odliczenie ich od zysków, które będą osiągnięte w przyszłości.

Ulga grupowa pozwala firmie będącej członkiem pewnej grupy firm przenieść poniesione straty i odliczyć je od zysków innej firmy będącej członkiem tej samej grupy.
Ulga od podatku korporacyjnego może być również dostępna jeżeli pracownicy firmy, mają prawo do zakupu akcji firmy po cenie niższej niż ich wartość rynkowa lub jeśli firma przekazuje datki na cele charytatywne. Tak jak w przypadku innych ulg podatkowych, również w tej sprawie możesz skontaktować się z księgowym, aby w pełni wykorzystać przysługujące Ci ulgi.

Dariusz Zadrowski
Ekspert ds. doradztwa finansowego

Skorzystaj z 15-minutowej
darmowej konsultacji

Zamawiam konsultację

  Zobacz ile możesz zaoszczędzić

  Wypełnij poniższy formularz aby otrzymać natychmiastową wycenę
  Wycena usług
  nawet w 1 minutę
  Nigdy nie udostępnimy
  Twoich danych osobom trzecim

  Twoja wycena

  Wycenę wysłaliśmy na maila
  wersja PDF TUTAJ

  Opłata miesięczna:

  Nadal nie jesteś pewien? Otrzymałeś korzystniejszą wycenę? Zadzwoń do nas 0208 099 4474
  Powyższe ceny są cenami netto - bez podatku VAT.
  Jeżeli nie otrzymałeś maila z wyceną prosimy sprawdź folder SPAM.