CIS w sektorze budowlanym

Dla celów tego artykułu będziemy używać angielskich słów Contractor i Subcontractor w polskich zdaniach. Będziemy używać również odmiany tych słów w języku polskim co oczywiście jest gramatycznie niepoprawne. Słowa te jednak weszły do użycia w potocznym języku Polaków na Wyspach tak mocno, iż używanie ich tłumaczenia sprawiało, że treść artykułu była mało zrozumiała.

Czym jest CIS i kogo dotyczy?

CIS to program podatkowy wprowadzony przez HMRC, który zakłada, że w ramach „kontraktów budowlanych” contractor (wykonawca), powinien odliczać podatek od płatności przekazywanych subcontractorowi (podwykonawcy). Odliczenia dokonywane przez Contractora traktowane są jako zaliczka na poczet podatku dochodowego Subcontractora.

Bardzo ważne jest tutaj to, że przepisy te mają zastosowanie głównie* w sytuacji, w której Wykonawca (Contractor) działa na co dzień w branży budowlanej. Jeżeli praca budowlana jest zlecana przez firmę działającą poza branżą budowlana, bądź też przez osobę fizyczną, to CIS nie obowiązuje.

*Jedynym wyjątkiem od tej zasady są tzw. ‘’Deemed Contractors’’ – Zdarza się, iż przedsiębiorstwa lub organy publiczne, które na co dzień nie działają w sektorze budowlanym zlecają regularne prace budowlane na terenie swoich obiektów. Jeżeli wydatki na tego typu prace wyniosą średnio ponad 1 milion funtów w okresie poprzednich 3 lat to taka firma zostaje automatycznie uznana za contractora i musi zarejestrować się na CIS. Najczęstszymi przykładami takich firm są firmy inwestujące w nieruchomości, centra handlowe, duże zakłady produkcyjne, fundusze mieszkaniowe oraz instytucje publiczne.  

Czy CIS dotyczy firm spoza UK?

CIS dotyczy również firm zagranicznych wykonujących zlecenia budowlane na terytorium UK. Proces rejestracji firm zagranicznych jest dużo bardziej skomplikowany niż dla podmiotów z UK ale ogólne przepisy (odliczenia podatku) są takie same.

Rejestracja na CIS

Rejestracji na CIS powinno dokonać się już przed rozpoczęciem współpracy z pierwszym podwykonawcą. Obowiązek rejestracji dotyczy zarówno wykonawców jak i podwykonawców. Rejestracji można dokonać samodzielnie bądź też poprosić o pomoc swojego księgowego.

Weryfikacja podwykonawców

Po dokonaniu rejestracji jako Contractor możesz zacząć korzystać z usług Subcontractorów. W związku z tym, że obowiązek rejestracji dotyczy również podwykonawców przed dokonaniem pierwszej płatności dla każdego podwykonawcy musisz sprawdzić w HMRC czy również on dopełnił obowiązku rejestracji.

W rezultacie weryfikacji HMRC przekaże Ci jakiej stawki odliczeń podatku CIS użyjesz:

 • 20 % dla podwykonawców zarejestrowanych na CIS
 • 30% dla podwykonawców, którzy się nie zarejestrowali na CIS
 • 0% dla podwykonawców posiadających status ‘’GROSS’’

Jak uzyskać status płatności GROSS?

W celu zarejestrowania się na Gross Payment czyli innymi słowy na to aby otrzymywać całości dochodu bez potrącania podatku musisz:

 • oferować usługi budowlane i prowadzić swój biznes głównie za pośrednictwem konta bankowego
 • posiadać obrót, bez VAT i materiałów, na poziomie przynajmniej £30,000 przez ostatnie 12 miesięcy działalności
 • stosować się na co dzień do wszystkich przepisów podatkowych

Pierwsze dwa warunki są stosunkowo łatwe do zrozumienia. Co do stosowania się do przepisów podatkowych to wszyscy dyrektorzy, partnerzy, oraz udziałowcy w biznesie muszą mieć złożone wszystkie deklaracje podatkowe oraz dokonać terminowych płatności podatku w okresie 12 miesięcy przed Twoją aplikacją.

Możesz popełnić kilka pomyłek bądź dokonać spóźnionych płatności podatku we wspomnianym okresie. Oto lista błędów, które wolno Ci było popełnić:

 • trzy spóźnienia w złożeniu miesięcznej deklaracji podwykonawców CIS
 • trzy spóźnione płatności CIS /PAYE – do 14 dni spóźnienia
 • jedna spóźniona płatność podatku z Self Assessment – do 28 dni
 • jedna spóźniona płatność podatku od osób prawnych
 • Spóźniony Self Assessment return

Jakie prace obejmuje CIS

Program CIS obejmuje wszystkie prace budowlane przeprowadzone w Wielkiej Brytanii), w tym:

• Przygotowanie terenu budowy

• Przeróbki

• Demontaż

• Budowanie

• Naprawy

• Dekorowanie

• Rozbiórka

Program nie dotyczy prac budowlanych prowadzonych poza Wielką Brytanią.

(Dla potrzeb programu CIS Wielka Brytania obejmuje całe terytorium UK z włączeniem wód terytorialnych do limitu 12 mil)

Jakie rodzaje przedsiębiorstw są objęte CIS?

Program obejmuje wszystkie rodzaje przedsiębiorstw, które działają w branży budowlanej, w tym:

 • Firmy limited
 • Spółki partnerskie
 • Osoby samozatrudnione
 • Firmy zagraniczne

Powyższe biznesy mogą pełnić rolę:

• Wykonawcy (Contractor)

• Podwykonawcy (Subcontractor)

• Zarówno wykonawcy jak i podwykonawcy w tym samym czasie (Contractor & Subcontractor)

Różnica pomiędzy wykonawcą i podwykonawcą

Kto jest ‘’contractor’’ (zleceniodawca)?

Zleceniodawca (contractor) płaci podwykonawcom(subcontractor) za prace budowlaną. Gospodarstwa domowe bądź też firmy nie działające w branży budowlanej nie są liczone jako ‘’contractors’’ i nie są objęte programem. Więc jeśli, na przykład,  powiększasz swoją kuchnię w swoim własnym domu to nie jesteś objęty tym programem. Program nie obejmuję cię również jeśli prowadzisz np. firmę handlową lub restaurację i zlecasz remont swojego biura, magazynu czy też kuchni.

Kim jest podwykonawca(subcontractor)?

Podwykonawca to firma, która wykonuje prace budowlane dla zleceniodawcy(contractor).

Kiedy jesteś jednocześnie wykonawcą i podwykonawcą:

Wiele firm zleca prace budowlane podwykonawcom podczas gdy oni również otrzymują płatności od innych firm. W takiej sytuacji firma jest zarówno Wykonawcą(Contractor) jak i podwykonawcą(Subcontractor)

KLIENT(firma budowlana – CONTRACTOR)

WYKONAWCA(CONTRACTOR i SUBCONTRACTOR)

 PODWYKONAWCA(SUBCONTRACTOR)

Jakie są obowiązki wykonawców i podwykonawców w sektorze CIS?

 • Zarejestruj się. Proces rejestracji może potrwać nawet do 2 tygodni, tak więc upewnij się, że zdążysz przed zatrudnieniem pierwszych podwykonawców.
 • Zawsze sprawdzaj poprawność CIS deduction statements otrzymanych od wykonawcy. Sprawdź nr UTR , nazwę i adres swojej firmy. W przypadku niezgodności natychmiast zgłoś to swojemu contractorowi.
 • Weryfikuj wszystkich podwykonawców przed dokonaniem płatności na ich rzecz. Oznacza to sprawdzenie, czy każdy z poszczególnych podwykonawców jest w systemie CIS.
 • Pamiętaj aby dokonywać poprawnych odliczeń CIS. Stawki wynoszą 20% dla zarejestrowanych podwykonawców lub 30%, dla niezarejestrowanych. Podwykonawcy zarejestrowani na status GROSS nie podlegają odliczeniom.
 • Upewnij się, że prawidłowo obliczasz kwotę brutto. Opłaty za rzeczy takie jak VAT, materiały i sprzęt nie są wliczone w kwotę do potrącenia CIS.

Jak dokonać odliczenia CIS? 

Od każdej płatności przekazywanej subcontractorowi musisz potrącać zaliczki na poczet podatku. Dokonując potrącenia z płatności Subcontractora, zacznij od całkowitej kwoty brutto faktury otrzymanej od podwykonawcy.

Kwota netto £500
Materiały £250
Kwota brutto £750

2. Aby ustalić kwotę podlegającą potraceniu CIS od kwoty brutto odejmij pozycje, które nie podlegają odliczeniom CIS:

 • VAT
 • materiały
 • sprzęt wynajęty do wykonania pracy

W naszym przykładzie :

Kwota brutto:£750
Materiały: £250
Kwota podlegająca potrąceniu CIS £500

 3. Na koniec odejmujemy stawkę procentową CIS(zgodnie z przepisami HMRC) od kwoty podlegającej potraceniu.

Kwota podlegająca potrąceniu CIS:  £500, więc: £500 x 20% = £100

Kwota do wypłacenia podwykonawcy: £750 – £100 = £650


Tak więc w naszym przykładzie kwota netto, którą musisz zapłacić podwykonawcy to £650

Płacenie podwykonawcom

Z reguły (chyba, że kontrakt stanowi inaczej) musisz zapłacić podwykonawcy i wydać mu potwierdzenie ściągnięcia podatku CIS w ciągu 14 dni od końca miesiąca podatkowego. Takie potwierdzenie nosi nazwę CIS Deduction Statement.

Miesiąc podatkowy trwa od 6 dnia do 5 dnia każdego miesiąca (np. 6 Kwiecien – 5 Maj)

Płacenie HMRC.

Ściągnięte z podwykonawcy zaliczki podatku muszą być przekazane do HMRC w ciągu 14 dni od zakończenia miesiąca podatkowego. Innymi słowy do 19 każdego miesiąca. Nie dotrzymanie tego terminu wiąże się z odsetkami i karami. Płatności dokonuje się na stronie HMRC w taki sam sposób jak płatności za PAYE oraz National Insurance.

Kary

Nie złożenie deklaracji CIS w odpowiednim terminie może wiązać się z karami w wysokości:

 • od 1 dnia do 2 miesięcy spóźnienia £100
 • od 2 miesięcy do 6 miesięcy £200
 • od 6 miesięcy do 12 miesięcy £300 lub 5% odliczeń CIS przy zwrocie, w zależności od tego, która z tych wartości jest wyższa
 • powyżej 12 miesięcy £300 lub 5% odliczeń CIS od zwrotu, w zależności od tego, która z tych wartości jest wyższa

W przypadku opóźnień przekraczających rok, możesz otrzymać dodatkową karę w wysokości do £3,000 lub 100% odliczonego podatku CIS w zależności od tego, która z tych kwót jest wyższa.

Dokumenty związane z CIS

Poniżej znajduje się lista dokumentów, które należy przechowywać w sytuacji uczestnictwa w programie CIS :

 • kontrakt podpisany z subcontractorem
 • kwotę brutto każdej płatności zafakturowanej przez podwykonawców, bez VAT
 • jeśli dokonałeś potrąceń od kwoty brutto faktury, musisz również prowadzić ewidencję(np. kosztów materiałów)
 • statementy wydane subcontractorom

W jaki sposób Complex Accounting może Ci pomóc?

Zajmujemy się kompleksową obsługą podatku CIS, od rejestracji jako wykonawca/podwykonawca(również dla płatności Gross), weryfikacji podwykonawców pod kątem rejestracji, przygotowaniu comiesięcznych rozliczeń oraz wniosków o zwrot nadpłaconego podatku.

Katarzyna Brzostowska
Customer Relationship Manager

Umów się
na konsultację księgową

Zamawiam konsultację

  Zobacz ile możesz zaoszczędzić

  Wypełnij poniższy formularz aby otrzymać natychmiastową wycenę
  Wycena usług
  nawet w 1 minutę
  Nigdy nie udostępnimy
  Twoich danych osobom trzecim

  Twoja wycena

  Wycenę wysłaliśmy na maila
  wersja PDF TUTAJ

  Opłata miesięczna:

  Nadal nie jesteś pewien? Otrzymałeś korzystniejszą wycenę? Zadzwoń do nas 0208 099 4474
  Powyższe ceny są cenami netto - bez podatku VAT.
  Jeżeli nie otrzymałeś maila z wyceną prosimy sprawdź folder SPAM.