Doradztwo podatkowe

Usługi księgowe i biznesowe dla dużych i średnich firm

Optymalizacja i planowanie podatkowe

Posiadanie solidnego planu finansowego musi brać pod uwagę podatki. Niezależnie od tego czy planujesz budżet operacyjny Twojej firmy, czy też przyszłą inwestycję, podatki są nieodzownym elementem każdego kompetentnego planu finansowego.

Celem planowania podatkowego jest zapewnienie efektywności podatkowej poprzez dokonywanie wyborów biznesowych w taki sposób, aby zmaksymalizować korzyści podatkowe dla naszej firmy. Planowanie podatkowe jest bardzo ważną częścią planu finansowego, ponieważ zmniejszenie zobowiązań podatkowych pozwala zaoszczędzić pieniądze i zrealizować pozostałe części Twojego planu szybciej i efektywniej.

W planowaniu podatkowym niezwykle istotnym czynnikiem jest czas – działania należy podjąć jak najwcześniej. Najlepiej już na samym początku każdego okresu rozrachunkowego firmy.

Jednym z istotnych elementów planowania podatkowego jest optymalizacja podatkowa.

Proces optymalizacji obejmuje zmniejszenie zobowiązań podatkowych w perspektywie krótko i długoterminowej. Proces ten powinien być przeprowadzany zgodnie z prawem, aby uniknąć nałożenia kar przez HMRC. Można tego dokonać opracowując, raportując i płacąc podatki we właściwy, przy tym terminowy sposób. Pomożemy Ci zoptymalizować podatki w Anglii poprzez:

 • Wykorzystanie ulg podatkowych
 • Doradztwo dla nowo utworzonych podmiotów gospodarczych w wyborze optymalnej formy prawnej
 • Eliminację błędów w zgłaszaniu podatków oraz prowadzenie właściwej i poprawnej dokumentacji
 • Prawne odliczenia kosztów (w tym kosztów ryczałtowych)
 • Porady ekspertów we wszystkich sprawach podatkowych i kontrowersyjnych kwestiach związanych z podatkami;
 • Sprawdzanie planu podatkowego opracowanego przez twoich pracowników;
 • Doradztwo w zakresie wyliczania oraz płacenia podatków i opłat

Aby zachęcić Państwa do korzystania z naszych usług poniżej znajdziecie podstawowe informacje na temat najbardziej popularnych ulg podatkowych w UK.

Ulgi podatkowe dla samozatrudnionych

Istnieje wiele różnych ulg, dzięki którym osoby prowadzące działalność na własny rachunek mogą uzyskać obniżenie podatku. Obejmują one:

 • Dozwolone wydatki. Większość uzasadnionych wydatków biznesowych redukuje podstawę opodatkowania. Za uzasadniony wydatek biznesowy uznajemy każdy wydatek, który w logiczny sposób można powiązać z prowadzeniem działalności.
 • Koszty ryczałtowe. Możesz ubiegać się o zwrot kosztów zryczałtowanych, zamiast faktycznych kosztów, związanych z samochodem, pracą z domu lub mieszkaniem w siedzibie firmy.
 • Ulgi inwestycyjne. Pozwalają one na odliczenie całego kosztu zakupów aktywów biznesowych (takich jak sprzęt), aż do kwoty 1 mln GBP rocznie (200 000 GBP od stycznia 2021 r.). Wydatki, które wykraczają powyżej tego limitu w danym roku można odliczać od podatku w kolejnych latach podatkowych.
 • Możesz ubiegać się o tzw. “trading allowance” wysokości £1000 jeśli Twoje roczne obroty jako osoby samozatrudnionej nie przekroczyły tej kwoty. W takiej sytuacji nie będziesz musiał rejestrować działalności jako osoba samozatrudniona.
 • Straty z działalności handlowej można wykorzystać do redukcji kwoty podatku z innych rodzajów działalności gospodarczej.
 • Możesz skorzystać z tzw. ’’overlap relief’’ – jeśli zmienisz datę księgową lub zaprzestaniesz prowadzenia działalności.
 • Specjalne ulgi mogą dotyczyć rolników, ogrodników, opiekunów zastępczych, adwokatów, autorów i artystów.

Ulgi podatkowe przy sprzedaży domu w UK

Nie zapłacisz podatku gdy sprzedajesz swój dom w UK, jeśli spełnione są wszystkie poniższe warunki:

 • Posiadasz tylko jeden dom i mieszkałeś w nim jako „głównym” domu przez cały czas, gdy byłeś jego właścicielem
 • nie wynajmowałeś wydzielonej części swojego domu – nie obejmuje to posiadania lokatora
 • nie wykorzystywałeś części swojego domu wyłącznie w celach biznesowych
 • teren Twojej nieruchomości, w tym wszystkie budynki, mają łącznie mniej niż 5000 metrów kwadratowych
 • nie kupiłeś domu tylko po to, aby zyskać na jego sprzedaży

Jeśli nie spełniasz wszystkich tych kryteriów, być może będziesz musiał zapłacić podatek od zysków kapitałowych w momencie sprzedaży swojego domu.

Powyższe przepisy są zupełnie inne, jeśli sprzedajesz nieruchomość, która nie jest twoim głównym domem lub mieszkasz za granicą.

Podatek spadkowy

Podatek od spadków to podatek od majątku (pieniędzy, mienia, dobytku) osoby zmarłej.

Zwykle podatek od spadku nie występuje, jeśli:

 • wartość majątku jest poniżej progu £325 000
 • pozostawiasz wszystko powyżej kwoty £325 000 funtów małżonkowi, partnerowi, organizacji charytatywnej lub amatorskiemu klubowi sportowemu
 • WAŻNE. Nawet jeśli wartość przejmowanego majątku jest poniżej progu, nadal musisz zgłosić ją do HMRC.

Jeśli dom jest dziedziczony przez dzieci(w tym adoptowane i przybrane) lub wnuki próg może wzrosnąć do £500,000.

Jeśli jesteś w związku małżeńskim lub partnerskim, a Twoja nieruchomość jest warta mniej niż próg £325,000 (lub £500,000 w przypadku dzieci i wnuków), to wszelkie niewykorzystane progi można dodać do progu partnera po śmierci. Oznacza to, że ich próg może wynosić nawet 1 milion funtów.

Stawki podatku od spadków:

Standardowa stawka podatku od spadków wynosi 40%. Opłata jest pobierana tylko od tej części nieruchomości, która przekracza próg.

Przykład:

Twoja nieruchomość jest warta £500,000, a Twój próg zwolniony z podatku wynosi £325,000. Pobrany podatek spadkowy wyniesie 40% ze £175,000. (£500,000 minus £325,000) x 40% = £70,000

Osoba przejmująca majątek może zapłacić podatek od spadków według obniżonej stawki 36% od niektórych aktywów, jeśli przekaże minimum 10% „wartości netto” na cele charytatywne.

Ulgi i zwolnienia.

Niektóre prezenty, które dajesz za życia, mogą zostać opodatkowane po Twojej śmierci. W zależności od tego, kiedy podarowałeś upominek „ulga podatkowa” może oznaczać, że podatek od spadków naliczony od prezentu wyniesie mniej niż 40%.

Inne ulgi, takie jak ulga biznesowa(business relief) pozwalają na przekazywanie niektórych aktywów bez podatku od spadków lub ze zmniejszoną stawką podatku.

Podatek do HMRC jest płacony z przejmowanego majątku. Wykonywane jest to przez osobę zajmującą się spadkiem(zwaną „wykonawcą”, jeśli jest to dziedziczenie drogą testamentową).

Osoby, które dziedziczą Twoje mienie zwykle nie płacą podatku od rzeczy, które dziedziczą. Mogą jednak mieć do zapłaty powiązane podatki, na przykład, jeśli uzyskają dochód z wynajmu domu pozostawionego im w testamencie.

Osoby, którym wręczasz prezenty, mogą płacić podatek od spadków, ale tylko wtedy, gdy podarujesz im ponad £325,000 i umrzesz w ciągu 7 lat.

Podatek od darowizn.

Zwykle nie ma podatku od drobnych upominków takich jak prezenty świąteczne lub urodzinowe.

Nie ma również podatku od prezentów między małżonkami lub partnerami cywilnymi. Możesz dać im tyle ile chcesz, przez całe życie, o ile mieszkają na stałe w Wielkiej Brytanii.

Pozostałe prezenty (o większej wartości) są wliczane do wartości Twojej masy spadkowej.

Osoby, którym podarujesz prezenty, zostaną obciążone podatkiem od spadków, jeśli przekażesz im więcej niż £325,000 funtów w ciągu 7 lat przed śmiercią.

Co liczy się jako prezent?

Prezentem może być:

 • wszystko, co ma wartość, pieniądze, własność, mienie
 • różnica wartości – gdy coś zostanie przekazane poniżej ceny rynkowej, na przykład, jeśli sprzedajesz swojemu dziecku dom za mniej niż jest to warte, różnica w wartości między kwotą transakcji, a ceną rynkową liczy się jako prezent

Prezenty wyłączone z podatku.

W każdym roku podatkowym (od 6 kwietnia do 5 kwietnia) możesz rozdawać prezenty o wartości 3000 GBP bez dodawania ich do wartości masy spadkowej. Jest to znane jako „roczne zwolnienie”.

Wszelkie niewykorzystane roczne zwolnienie możesz przenieść na następny rok – ale tylko na jeden rok.

W każdym roku podatkowym możesz również rozdać:

 • prezenty ślubne lub ceremonii ślubnej w wysokości do £1000 na osobę (£2500 dla wnuka lub prawnuka, £5000 dla dziecka)
 • normalne prezenty z twojego dochodu, na przykład prezenty świąteczne lub urodzinowe
 • płatności na pokrycie kosztów utrzymania innej osoby, np. starszego krewnego lub dziecka w wieku poniżej 18 lat
 • prezenty dla organizacji charytatywnych i partii politycznych

Możesz skorzystać z więcej niż jednego z tych zwolnień dla tej samej osoby – na przykład możesz dać wnukowi prezenty na urodziny i ślub w tym samym roku podatkowym.

Małe prezenty do £250.

Możesz dać tyle prezentów w wysokości do £250 na osobę, ile chcesz w ciągu roku podatkowego, o ile nie skorzystałeś z innego zwolnienia dla tej samej osoby.

Zasada 7 lat.

Jeśli trzeba zapłacić podatek od spadków, naliczany jest on w wysokości 40% od prezentów podarowanych w ciągu 3 lat przed śmiercią.

Prezenty przekazane od 3 do 7 lat przed śmiercią podlegają opodatkowaniu według ruchomej skali zwanej „taper relief”. Im więcej czasu upłynie od momentu przekazania prezentu do momentu śmierci tym niższy podatek (aż do 7 lat).

Jak dawno podarowano                                O ile jest zredukowany podatek

0-3 latBrak redukcji podatku
3-4 lat20%
4-5 lat40%
5-6 lat60%
6-7 lat80%
Więcej niż 7 latNie ma podatku
skala taper relief

Podatek od zysków kapitałowych.

Podatek od zysków kapitałowych jest podatkiem od zysków, gdy sprzedajesz coś („aktywa’’), co zyskało na wartości od momentu zakupu.

Opodatkowany jest zysk a nie całkowita kwota, którą otrzymujesz.

Przykład.

Kupiłeś obraz za 5000 GBP, a później sprzedałeś za 25 000 GBP. Oznacza to, że zarobiłeś 20 000 GBP. Opodatkowane jest tylko 20 000 GBP a nie cała kwota.

Niektóre aktywa są wolne od podatku.

Nie musisz również płacić podatku od zysków kapitałowych, jeśli wszystkie zyski w ciągu roku są objęte ulgą podatkową.

Ulga podatkowa od zysków kapitałowych wynosi 12 300 GBP (kwota na kwiecień 2020)

Zbycie składnika aktywów obejmuje:

 • sprzedaż
 • przekazanie w prezencie
 • zamiana aktywa na coś innego (np. obraz za rzeźbę )
 • otrzymanie rekompensaty – np. wypłata ubezpieczenia

Podatek od zysków kapitałowych płacony jest przy sprzedaży:

 • większości rzeczy osobistych o wartości 6000 GBP lub więcej, oprócz twojego samochodu
 • nieruchomości, która nie jest twoim głównym domem
 • twojego głównego domu – jeśli go wynajmowałeś, używałeś go głównie w celach biznesowych lub jest bardzo duży
 • akcji, które nie należą do ISA ani PEP
 • aktywów biznesowe

W zależności od składnika aktywów możesz obniżyć podatek, ubiegając się o ulgę.

Podatek od zysków kapitałowych płacisz jedynie od swoich całkowitych zysków powyżej rocznej ulgi wolnej od podatku.

Zwykle nie płacisz podatku od prezentów dla męża, żony, partnera lub organizacji charytatywnej.

Nie płacisz podatku od zysków kapitałowych od niektórych aktywów, w tym zysków uzyskanych z:

 • ISA lub PEP
 • Obligacje rządowych i obligacjach pożyczki premierowej
 • Wygrane z zakładów, loterii lub puli
 • Kiedy ktoś umiera
 • Kiedy odziedziczysz majątek, podatek od spadków jest zwykle płacony z majątku osoby zmarłej.

Aktywa zagraniczne.

Być może będziesz musiał zapłacić podatek od zysków kapitałowych w UK, nawet jeśli twoje aktywa znajdują się za granicą. Istnieją specjalne zasady jeśli jesteś rezydentem Wielkiej Brytanii, ale nie masz statutu ‘’domiciled’’ i korzystasz z tzw. zasad ‘’remittance basis’’.

Jeśli jesteś za granicą.

Musisz płacić podatek od zysków z nieruchomości i gruntów w Wielkiej Brytanii, nawet jeśli nie jesteś rezydentem podatkowym w UK. Nie płacisz natomiast podatku od zysków kapitałowych z innych aktywów brytyjskich, na przykład udziałów w brytyjskich spółkach, chyba że wrócisz do Wielkiej Brytanii w ciągu 5 lat od jej opuszczenia.

Podwójne opodatkowanie pomiędzy Polską i UK

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Wielką Brytanią została podpisana w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania i zapobieżenia uchylaniu się od płacenia podatków.

Traktat dotyczy osób mieszkających w jednym lub obu krajach. Dotyczy to również osób prawnych prowadzących działalność w obu krajach. Nasza firma może udzielić Państwu szczegółowych informacji na temat zastosowania traktatu do określonych struktur biznesowych, takich jak oddziały lub spółki zależne w Polsce.

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Wielką Brytanią ma zastosowanie do podatków od dochodów i zysków kapitałowych.

W szczególności chodzi tutaj o:

 • Dochód z majątku nieruchomego
 • Zyski przedsiębiorstw
 • Dywidendy
 • Odsetki
 • Należności licencyjne
 • Zyski majątkowe
 • Dochody z pracy najemnej
 • Dochód uzyskiwany przez konkretne grupy zawodów takich jak: artystów, sportowców, profesorów, nauczycieli, pracowników badawczych , dyrektorów przedsiębiorstw, studentów oraz osób pełniących funkcje publiczne.
 • Emerytury, renty

Dodatkowo traktat reguluje kwestię powstawania zakładu w umawiających się Państwach oraz definiuje miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.

Reprezentacja w HMRC

Complex Accounting Ltd jest autoryzowanym agentem HM Revenue and Customs i może reprezentować Ciebie oraz Twoje interesy przed tym organem.

Katarzyna Brzostowska
Customer Relationship Manager

Umów się
na konsultację księgową

Zamawiam konsultację

  Zobacz ile możesz zaoszczędzić

  Wypełnij poniższy formularz aby otrzymać natychmiastową wycenę
  Wycena usług
  nawet w 1 minutę
  Nigdy nie udostępnimy
  Twoich danych osobom trzecim

  Twoja wycena

  Wycenę wysłaliśmy na maila
  wersja PDF TUTAJ

  Opłata miesięczna:

  Nadal nie jesteś pewien? Otrzymałeś korzystniejszą wycenę? Zadzwoń do nas 0208 099 4474
  Powyższe ceny są cenami netto - bez podatku VAT.
  Jeżeli nie otrzymałeś maila z wyceną prosimy sprawdź folder SPAM.