Spółki limited (LTD)

Usługi księgowe i biznesowe dla dużych i średnich firm

Rejestracja firmy w Anglii może przynieść wiele korzyści finansowych. Najbardziej popularną i dostępną dla wszystkich formą prowadzenia działalności w Wielkiej Brytanii jest spółka Limited Company (spółka LTD). Polacy mieszkający na terenie Rzeczypospolitej chętnie zakładają firmy na Wyspach, dzięki czemu oszczędzają na podatkach i składkach na ubezpieczenia.

Czym charakteryzuje się spółka Limited?

Spółka Limited jest odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki z o.o.), posiada osobowość prawną, co oznacza że udziałowcy firmy ponoszą odpowiedzialność za jej zobowiązania wyłącznie do wysokości wniesionego wkładu. Co więcej, zgodnie z przepisami kapitał założycielski stanowi dowolna kwota, nieograniczona z dołu ani z góry, co oznacza że spółkę Limited w Wielkiej Brytanii może założyć każdy, bez konieczności ponoszenia znacznych inwestycji. Kapitał założycielski jest deklarowany, udziałowcy nie muszą wpłacać pieniędzy na konto firmowe.

Koszty prowadzenia firmy w Anglii

Jedną z najczęściej wymienianych zalet prowadzenia firmy w Wielkiej Brytanii jest wysoka kwota wolna od podatku (Personal Allowance), która wynosi aktualnie aż 12 500 funtów rocznie, czyli 1 041 funtów miesięcznie. Dla porównania kwota wolna od podatku w Polsce dla większości osób wynosi 3091 zł (osoby zarabiające stosunkowo mało mają wyższą kwotę wolną od podatku, ale w zamian podatnikom osiągającym dochody z drugiego progu podatkowego przysługuje niższa kwota wolna albo nie mają prawa do żadnej kwoty wolnej od podatku).

Im wyższa kwota wolna od podatku Ci przysługuje tym niższe płacisz podatki. Stosunkowo niewielkie zobowiązania podatkowe występujące w Wielkiej Brytanii ułatwiają zachowanie płynności finansowej, a tym samym prowadzenie firmy przedsiębiorcom z całego świata. Spółki Limited zarejestrowane na Wyspach charakteryzują się ciągłością biznesu.

Rejestracja firmy w Anglii wiąże się nie tylko z możliwością korzystania z wysokiej kwoty wolnej od podatku, ale także z niższymi zobowiązaniami z tytułu składek na ubezpieczenia. W Wielkiej Brytanii każdemu podatnikowi przysługuje kwota wolna od składek (Lower Earnings Limit).

W UK składki na ubezpieczenia społeczne (National Insurance) opłacane są dopiero po przekroczeniu progu Primary Threshold, który w 2020 roku wynosi 9,500 funtów rocznie, czyli 792 funty miesięcznie. W razie, gdy dochód okaże się wyższy, wysokość składek na ubezpieczenia społeczne uzależniona jest od osiąganych zysków. Dla porównania w Polsce po upływie preferencyjnego okresu wszyscy przedsiębiorcy muszą płacić takie same składki ZUS sięgające aktualnie około 1300 zł.

Nie chcesz płacić wysokich składek na ubezpieczenia w Polsce? Zarejestruj spółkę Limited w UK i korzystaj z wszystkich przywilejów!

Spółka Limited – jakie jeszcze są zalety prowadzenia firmy w UK?

Prowadzenie spółki Limited na Wyspach nie wiąże się z koniecznością zakupu kasy fiskalnej. Przedsiębiorca może bowiem samodzielnie zdecydować o sposobie dokumentowania swoich transakcji.

Do plusów prowadzenia działalności w Wielkiej Brytanii zaliczyć możemy prosty system podatkowy i ograniczenie do minimum formalności koniecznych do spełnienia przez przedsiębiorców. Brytyjski rząd oraz organy podatkowe starają się, aby prowadzenie firmy w Anglii było proste i stosunkowo tanie, co w ostatecznym rozrachunku korzystne jest nie tylko dla podatników, ale również przyczynia się do rozwoju gospodarczego państwa.

Prowadzenie spółki LTD wiąże się z ograniczoną odpowiedzialnością członków zarządu w odniesieniu do wysokości wniesionego wkładu. Dodatkowo firma zarejestrowana w Wielkiej Brytanii kojarzy się z prestiżem i zapewnia korzyści wizerunkowe przedsiębiorcy. Łatwiej jest wówczas pozyskać kontrahentów, a co za tym idzie zwiększyć przychody generowane w działalności.

Kto może założyć spółkę LTD w UK?

Spółkę LTD może założyć każdy, bez względu na posiadane obywatelstwo i miejsce zamieszkania. Nie trzeba być brytyjskim rezydentem, aby była możliwa rejestracja spółki Limited. Nie oznacza to jednak, że spółka ta jest rozwiązaniem, z którego może skorzystać każda osoba mieszkająca w Polsce i prowadząca biznes lub planująca założenie działalności gospodarczej. Ograniczeniem jest bowiem sprzedaż usług bądź towarów w ściśle określonym miejscu położonym fizycznie w Polsce np. w sklepie stacjonarnym lub punkcie, w którym świadczone są usługi w sposób tradycyjny.

Jeżeli zatem pracujesz zdanie, nie posiadasz Zakładu i jesteś przedstawicielem jednego z wolnych zawodów to rejestracja spółki Limited może być dla Ciebie bardzo ciekawym i opłacanym rozwiązaniem.

Do freelancerów najczęściej zakładających firmy w Anglii należą m.in.:

 • Informatycy,
 • Graficy,
 • Architekci,
 • Fotografowie,
 • Projektanci,
 • Tłumacze,
 • Copywriterzy,
 • Bloggerzy,
 • Korepetytorzy,
 • Doradcy,
 • Prawnicy,
 • Osoby zajmujące się branżą e-commerce.

Rozliczenie na Wyspach możliwe jest tylko wówczas, gdy spółka Limited posiada siedzibę na terenie Wielkiej Brytanii, nie ma przeciwwskazań aby siedzibą było wirtualne biuro. Wirtualne biuro zapewni Ci zatem możliwość prowadzenia działalności z Polski i korzystania z przywilejów dostępnych dla podatników rozliczających się na Wyspach.

Rejestracja spółki Limited w Wielkiej Brytanii

Powołanie spółki Limited trwa 24 godziny, a rejestracji można dokonać online. W tym celu powinieneś złożyć odpowiednie dokumenty oraz uregulować zobowiązanie z tytułu opłaty rejestracyjnej.

Do 72 godzin od momentu zgłoszenia wniosku rejestracyjnego wysłanego do Companies House (odpowiednik naszego Krajowego Rejestru Sądowego), otrzymasz drogą elektroniczną zestaw dokumentów (certificate of incorporation oraz memorandum of association) potwierdzający rejestrację firmy. W późniejszym czasie dostarczone zostaną do Ciebie pozostałe dokumenty, takie jak authentication code oraz numer UTR nadany przez HMRC (brytyjski odpowiednik polskiego urzędu skarbowego).

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby samodzielnie założyć spółkę Limited, będziesz wówczas stuprocentowym udziałowcem w swojej spółce, a co za tym idzie wszystkie zyski będą Twoje. Spółkę LTD można zarejestrować także z innymi osobami, a nawet z inną spółką. Brytyjskie przepisy nie wskazują na maksymalną liczbę wspólników. W spółce LTD niezbędny jest przynajmniej jeden Dyrektor i jeden Udziałowiec (nie ma przeciwwskazań, aby jedna osoba była równocześnie Dyrektorem i Udziałowcem). Odrębną funkcją jest funkcja Sekretarza w spółce Limited, którym nie może zostać Dyrektor spółki, jednak zgodnie z przepisami, spółka nie ma obowiązku powoływania Sekretarza.

W jaki sposób należy rozliczać się z podatków w Wielkiej Brytanii?

Przedsiębiorcy prowadzący spółkę Limited w UK rozliczają się z podatków raz do roku. Rok podatkowy w UK trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia roku następnego. Na rozliczenie z fiskusem właściciele spółek LTD mają aż 9 miesięcy po zakończonym roku rozrachunkowym – 31 stycznia to ostateczny termin złożenia zeznania podatkowego za ubiegły rok. W razie, gdy HMRC odnotuje opóźnienie w dostarczeniu deklaracji za dany rok podatkowy, zostaniesz obciążony karą pieniężną.

Firma w Anglii a świadczenia emerytalne

Kolejnym przywilejem prowadzenia firmy w UK jest prawo do brytyjskiej emerytury. Wiek emerytalny w Anglii jest zróżnicowany dla poszczególnych podatników, jednak najczęściej wynosi 68 lat. O prawo do minimalnej stawki świadczenia emerytalnego możesz ubiegać się po przepracowaniu w Wielkiej Brytanii 10 lat. Możliwa jest przerwa, pod uwagę bierzemy sumę pełnych lat podatkowych. Co istotne, otrzymanie brytyjskiej emerytury możliwe jest tylko wówczas, gdy przekroczysz Lower Earnings Limit, wynoszący aktualnie 6 136 funtów rocznie, czyli 512 funtów miesięcznie. Dopiero od tego progu podatnicy mogą ubiegać się o świadczenia socjalne w Anglii.

Wypłacanie wynagrodzenia ze spółki Limited

Kwota wolna od podatku przysługuje każdej osobie fizycznej rozliczającej się na Wyspach i jest równa dla wszystkich, niezależnie od wysokości osiąganych dochodów.

Dyrektor spółki LTD może wypłacać pieniądze w formie pensji dyrektorskiej. Takich wypłat należy dokonywać w każdym miesiącu. Ten sposób wypłaty pieniędzy cieszy się dużą popularnością ze względu na wysoką kwotę wolną od podatku i kwotę wolną od składek. Do momentu przekroczenia kwoty wolnej od podatku wynoszącej aktualnie 12 500 funtów rocznie, dyrektor spółki Limited nie płaci podatku dochodowego, a do czasu przekroczenia 8,632 funtów nie musi również odprowadzać składek na ubezpieczenia. Aby możliwa była wypłata pieniędzy ze spółki w formie pensji dyrektorskiej należy wcześniej dokonać rejestracji firmy w HMRC jako pracodawca w systemie PAYE (Pay As You Earn).

Drugim sposobem wypłacania pieniędzy ze spółki LTD dla Udziałowców jest dywidenda, możliwa do wypłaty jedynie wówczas gdy spółka osiągnie zysk i tylko do wysokości wypracowanego zysku. Dywidenda jest opodatkowana 19% podatkiem Corporation Tax, w praktyce oznacza to że taki sposób wypłaty opłaca się dopiero wtedy, gdy w formie pensji dyrektorskiej wykorzystana zostanie już w danym roku podatkowym kwota wolna od podatku.

Zamykanie spółki LTD

W razie, gdy biznes nie przyniesie oczekiwanych zysków, w każdej chwili możesz zlikwidować spółkę Limited. Zamykanie firmy w Anglii jest proste i szybkie, nie wymaga wielu formalności i może zostać przeprowadzone samodzielnie.

Dodatkowo warto wiedzieć, że likwidacja spółki Limited nie generuje żadnych późniejszych zobowiązań. Bardzo ważne, aby przed dokonaniem formalnej likwidacji spółki rozdysponować jej majątek pomiędzy udziałowców. Jeżeli tego nie zrobisz, Twój majątek zostanie przekazany do budżetu państwa.

Likwidowana spółka LTD ma obowiązek wypełnić formularz wykreślenia spółki z rejestru Companies House oraz przesłania go do udziałowców, wierzycieli, pracowników i menadżerów firmy.

Katarzyna Brzostowska
Customer Relationship Manager

Umów się
na konsultację księgową

Zamawiam konsultację

  Zobacz ile możesz zaoszczędzić

  Wypełnij poniższy formularz aby otrzymać natychmiastową wycenę
  Wycena usług
  nawet w 1 minutę
  Nigdy nie udostępnimy
  Twoich danych osobom trzecim

  Twoja wycena

  Wycenę wysłaliśmy na maila
  wersja PDF TUTAJ

  Opłata miesięczna:

  Nadal nie jesteś pewien? Otrzymałeś korzystniejszą wycenę? Zadzwoń do nas 0208 099 4474
  Powyższe ceny są cenami netto - bez podatku VAT.
  Jeżeli nie otrzymałeś maila z wyceną prosimy sprawdź folder SPAM.