Podatek od dywidendy w UK

Być może słowo „dywidenda” obiło Ci się o uszy w kręgach biznesowych. Jeśli jednak jesteś nową osobą w świecie samozatrudnienia i prowadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, możesz nie wiedzieć, co kryje się pod tym pojęciem. W takim razie czym jest dywidenda? Jak może pomóc Ci w zwiększeniu efektywności podatkowej? I wreszcie jakie zasady obowiązują, jeśli chodzi o podatek od dywidendy w UK? Odpowiedzi na wszystkie pytania znajdziesz w tym artykule.

Czym jest dywidenda?

Dywidendy to pieniądze wypłacane (lub zwracane) akcjonariuszom z zysków osiągniętych przez spółkę. Oznacza to, że firma może wypłacić dywidendy tylko wtedy, gdy osiągnęła zysk. Nie mogą być one większe niż dostępne zyski za bieżący i poprzedni rok obrotowy.

Pod pojęciem „zysku” kryją się natomiast pieniądze, które pozostały firmie po opłaceniu wszystkich wydatków i zobowiązań biznesowych oraz zaległych podatków (takich jak podatek dochodowy od osób prawnych i VAT).

Każdy „zatrzymany zysk” w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może być gromadzony przez wiele lat. Skumulowana kwota pozostaje wówczas dostępna do wypłaty w późniejszym terminie.

Wypłata dywidendy a podatki

Jeśli prowadzisz spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, to najbardziej efektywnym podatkowo sposobem wydobycia pieniędzy z Twojej firmy zwykle są właśnie dywidendy.

Gdy pełnisz funkcję dyrektora spółki, najlepiej, gdy połączysz niską pensję z dywidendą. Będzie to najlepszy pod względem podatkowym sposób na opłacenie sobie wynagrodzenia.

Musisz przy tym pamiętać, że dywidendy nie mogą być zaliczane jako wydatki biznesowe podczas obliczania podatku dochodowego od osób prawnych. Wypłata dywidendy jest też nielegalna, jeśli Twoja firma nie ma wystarczającego zysku po opodatkowaniu, aby pokryć kwotę dywidendy.

Jak Twoja firma wydaje dywidendę?

Jeśli chcesz wypłacić dywidendę, musisz „ogłosić” ją na zorganizowanym, protokołowanym spotkaniu dyrektorów. Masz taki obowiązek nawet, jeśli jesteś jedynym dyrektorem swojej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Do każdej wypłaty dywidendy dokonywanej przez Twoją firmę musisz wystawić kupon dywidendowy, który zawiera następujące informacje:

 • dzień wypłaty dywidendy,
 • nazwa firmy,
 • nazwiska akcjonariuszy otrzymujących dywidendę,
 • wysokość dywidendy.

Jedną kopię kuponu należy przekazać wszystkim odbiorcom kwoty dywidendy, a drugą zachować w dokumentacji firmy.

Dywidendy powinny być zwykle dzielone według procentu akcji spółki posiadanych przez każdego akcjonariusza. Tak więc, jeśli masz połowę akcji firmy, otrzymasz 50% każdej wypłaty dywidendy.

Jak działa podatek od dywidendy w UK?

Twoja firma nie musi płacić podatku od jakichkolwiek wypłat dywidend, które emituje. Akcjonariusze mogą już jednak być zmuszeni do płacenia podatku od dywidend otrzymywanych w oparciu o ich sytuację osobistą, na podstawie corocznej deklaracji Self Assessment.

Prowadzenie firmy jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być opłacalnym sposobem prowadzenia działalności. Ani firma, ani Ty jako pracownik nie będziecie musieli płacić składek na ubezpieczenie społeczne (NIC) od dywidend.

Jeśli otrzymujesz wyższą pensję niż odpowiednie progi ubezpieczenia społecznego (NI), zarówno pracodawcy, jak i pracownicy będą płacić składki na ubezpieczenie społeczne. Wielu właścicieli spółek z ograniczoną odpowiedzialnością łączy wypłatę dywidendy z niskim wynagrodzeniem. W ten sposób prowadzi swoją działalność i finanse osobiste w sposób efektywny podatkowo.

HMRC, podatek od dywidend a Self Assessment

Jeśli nie wypełniłeś jeszcze indywidualnego zeznania podatkowego Self Assessment, otrzymanie dywidendy może łączyć się z tym obowiązkiem. Możesz dokonać samooceny, korzystając ze wskazówek z tego artykułu. Alternatywą będzie kontakt z HMRC za pomocą infolinii lub online.

W zeznaniu podatkowym Self Assessment należy zadeklarować całkowity dochód z otrzymanej dywidendy. Nie ma przy tym znaczenia, czy dywidendy te pochodzą z Twojej własnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, czy też innej, w której masz udziały.

Im wyższy dochód z dywidend w porównaniu z osobistymi progami podatkowymi, tym wyższy będzie też podatek od dywidendy w UK (wyższa stawka).

Jeśli otrzymujesz dywidendy od firm, w których nie jesteś dyrektorem i nie wypełniasz Self Assessment, możesz poprosić HMRC o zmianę kodu podatkowego. O ile otrzymujesz płatność za pośrednictwem PAYE lub kwota jest niższa niż 10 000 GBP, musisz rozpocząć wypełnianie Self Assessment.

Stawka podatku od dywidendy opiera się na całkowitym dochodzie ze wszystkich źródeł, nie tylko na dochodach z dywidendy. Omówimy to bardziej szczegółowo wkrótce.

Rocznego zwolnienia z podatku od dywidendy w Wielkiej Brytanii

W latach podatkowych 2021/22 i 2020/21 na dywidendach możesz zarobić do 2000 GBP, dopiero po jej przekroczeniu zapłacisz podatek dochodowy od swoich dywidend. Kwota ta jest dodatkową w stosunku do zwolnienia podatkowego w wysokości 12 570 GBP za rok podatkowy 2021/2022 i 12 500 GBP w roku podatkowym 2020/21.

Wolna od podatku roczna ulga dywidendowa dotyczy wyłącznie dochodu uzyskanego z dywidend. Została ona wprowadzona w 2016 roku i zastąpiła dotychczasowy system ulg podatkowych od dywidend. Ma to na celu usunięcie elementu podwójnego opodatkowania, ponieważ firmy wypłacają dywidendy z opodatkowanych zysków. Stawki podatku od dywidend są również niższe niż odpowiadające im stawki podatku od osób fizycznych.

Stawki podatku od dywidend w Wielkiej Brytanii

Po wykorzystaniu zwolnienia podatkowego i rocznej ulgi podatkowej wolnej od podatku w wysokości 2000 funtów, od wszelkich dalszych dywidend (niezależnie od źródła) musisz zapłacić podatek od dywidendy.

Kwota podatku od osób fizycznych zależy od Twojego przedziału podatkowego (znanego również jako „stawka krańcowa”). Podatek od dywidendy w UK ma przy tym niższe stawki niż podatek dochodowy. To jeden z powodów, dla których dywidendy są tak efektywne podatkowo dla dyrektorów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Stawki nie zmieniły się od wielu lat i są następujące:

 • 7,5% dla podatników stawki podstawowej
 • 32,5% dla podatników o wyższych stawkach
 • 38,1% dla podatników stawki dodatkowej.

Jeśli jesteś szkockim podatnikiem, mimo że Twój podatek dochodowy jest oparty na szkockich stawkach podatku dochodowego, musisz obliczyć i zapłacić podatek należny od dywidend (lub dochodów z oszczędności) przy użyciu stawek i progów podatkowych obowiązujących w Wielkiej Brytanii.

Progi podatku dywidendowego na rok podatkowy 2020/21

Od roku 2020/21 obowiązują następujące stawki podatku od dywidend i progi podatku od dywidend po zastosowaniu zwolnienia podatkowego w wysokości 12 500 funtów.

Stawka podatku od dywidendyOdDo
Stawka podstawowa7,5%£2 000£37 500
Stawka wyższa32,5%£37 501£150 000
Stawka dodatkowa38,1%£150 000 +

Progi podatku od dywidend w Wielkiej Brytanii na rok podatkowy 2021/22

W roku podatkowym 2021/22 obowiązują następujące stawki podatku od dywidend i progi podatku od dywidend po zastosowaniu zwolnienia podatkowego w wysokości 12 570 GBP.

2020/21Stawka podatku od dywidendyOdDo
Stawka podstawowa7,5%£2 000£37 700
Stawka wyższa32,5%£37 701£150 000
Stawka dodatkowa38,1%£150 000 +
Katarzyna Brzostowska
Customer Relationship Manager

Umów się
na konsultację księgową

Zamawiam konsultację

  Zobacz ile możesz zaoszczędzić

  Wypełnij poniższy formularz aby otrzymać natychmiastową wycenę
  Wycena usług
  nawet w 1 minutę
  Nigdy nie udostępnimy
  Twoich danych osobom trzecim

  Twoja wycena

  Wycenę wysłaliśmy na maila
  wersja PDF TUTAJ

  Opłata miesięczna:

  Nadal nie jesteś pewien? Otrzymałeś korzystniejszą wycenę? Zadzwoń do nas 0208 099 4474
  Powyższe ceny są cenami netto - bez podatku VAT.
  Jeżeli nie otrzymałeś maila z wyceną prosimy sprawdź folder SPAM.