Jakie mogą być potencjalne konsekwencje podatkowe dla firm w związku z opuszczeniem UE przez Wielką Brytanię?

Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej pociąga za sobą wiele konsekwencji. Możesz więc zastanawiać się, jaki wpłynie to na kwestię podatków. Wprawdzie na moment pisania tego artykułu szczegółowych warunków nie poddano jeszcze negocjacjom. Dobra wiadomość jest jednak taka, że większość przepisów podatkowych jest poza wpływem UE. Oznacza to, że skutki podatkowe Brexitu nie będą tak poważne, jak można by się spodziewać. Istnieje jednak kilka znaczących wyjątków, które mogą wpłynąć na Twoją działalność biznesową.

Brexit a prawo podatkowe – co pozostanie bez zmian?

Zacznijmy od tego, co nie ulegnie zmianie w wyniku Brexitu. Będzie to podatek dochodowy, podatek od zysków kapitałowych oraz podatek od spadków.

Kanclerz Skarbu Państwa zaostrzył budżet 2% wzrostem stopy podstawowej (obecnie wynosi ona 20%). Stwierdził również, że podatek od spadków może wzrosnąć nawet o 5% (wynosi obecnie 40%).

Skutki podatkowe Brexitu można natomiast odczuć w innych obszarach. Jeśli klienci importują lub eksportują towary, powinni przygotować się na dodatkowe koszty związane z VAT oraz cłem.

Natomiast przy zatrudnianiu pracowników wykonujących swoją pracę w jednym z krajów UE, pracodawcy zostaną zobowiązani do odprowadzania podwójnych składek na rzecz świadczeń socjalnych.

Skutki podatkowe Brexitu a VAT

Prawdopodobnie najbardziej znaczący wpływ na brytyjski system podatkowy będzie miał podatek VAT, będący w gruncie rzeczy podatkiem sterowanym przez UE.

Wraz z odejściem Wielkiej Brytanii z UE nie będzie już ona miała obowiązku posiadania systemu VAT. Jednakże można praktycznie mieć pewność, że nie nastąpi likwidacje tego podatku. Znacząco podnosi on bowiem dochody Skarbu Państwa. Prawdopodobnie pojawią się jednak pewne zmiany w tym zakresie.

Jak Brexit może wpłynąć na podatek VAT?

 1. Brak restrykcji unijnych co do VAT-u może oznaczać, że Skarb Państwa będzie mógł samodzielnie decydować, jakie dobra lub usługi kwalifikują się do obniżonej stawki VAT lub są z niego całkowicie wyłączone. Np. jak podaje polityka odejścia, możliwa jest decyzja o usunięciu 5% podatku VAT na krajowe paliwo. (Uważamy jednak, że to mało prawdopodobne, ponieważ rząd zwykle potrzebuje tyle środków finansowych ile jest w stanie otrzymać).
 2. Nastąpią zmiany w interpretacji przepisów dotyczących VAT przez Królewski Urząd Podatkowy i Celny (HMRC). Nie będą one już bowiem zależne od decyzji podejmowanych przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS).
 3. W zależności od warunków wynegocjowanych przez Wielką Brytanię z UE, wymiana handlowa z UK może nie podlegać już wewnątrzwspólnotowemu nabyciu i sprzedaży. W zamian może zostać wprowadzony VAT „importowy”. Będzie on najprawdopodobniej pokrywalny. Dla wielu firm mogą pojawić się jednak niepożądane koszty związane z przepływami pieniężnymi w okresie między importem a zwrotem kosztów.

Wskazówka:
Skalkuluj, ile kapitału pracującego potrzeba na sfinansowanie potencjalnych kosztów VATu związanego z importem.

Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej a cło

Jeżeli Brexit poskutkuje opuszczeniem przez Wielka Brytanię Unii Celnej, na wymianę handlową miedzy UK a UE zostanie nałożona opłata celna. To z kolei spowoduje, że przedsiębiorstwa znajdą się w gorszym położeniu niż inne firmy konkurencyjne w obrębie UE.

Pobór podatku u źródła od dywidend, udziałów oraz opłat licencyjnych

Na dzień dzisiejszy, jeśli spółka dominująca pobiera dywidendę, udziały lub opłaty licencyjne w jednym z krajów członkowskich UE od spółki zależnej pochodzącej z innego kraju UE, nie występuje pobór podatku u źródła.

Wraz z odejściem Wielkiej Brytanii z UE:

 • grupy kapitałowe z jednostką dominująca w UK oraz jednostkami zależnymi w krajach członkowskich UE
 • oraz grupy kapitałowe z jednostką dominująca w kraju UE a jednostkami zależnymi w UK

będą podlegały podwójnemu opodatkowaniu dywidend, udziałów oraz opłat licencyjnych. Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy umowy zawarte w sprawie unikania podwójnego opodatkowania stanowią inaczej.

Co prawda UK zawarło takie porozumienia ze wszystkimi krajami UE. Należy jednak mieć na uwadze, iż nie wszystkie z nich zapewniają 0% podatku u źródła. Na przykład, wg umowy z Luksemburgiem odprowadza się 5% podatku od praw licencyjnych.

Wskazówka:

 1. Zwróć uwagę, czy nie korzystniejsze byłoby dla Ciebie posiadanie zagranicznego oddziału niż spółki zależnej.
 2. Rozważ, czy obecna struktura Twojej grupy kapitałowej może spowodować pojawienie się podatku u źródła zgodnie z brytyjskimi umowami w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Jeśli tak, warto przemyśleć czy jest ona wystarczająco rozbudowana, aby przeprowadzić jej restrukturyzację.

Brexit a składki socjalne

Obecnie, pracownicy pochodzący z UK, a wykonujący swoją pracę w innym kraju UE, muszą odprowadzać składki socjalne w kraju, w którym pracują.

Jeżeli UK zdecyduje się na wyjście z systemu UE, pracownicy będą musieli odprowadzać te składki zarówno w UK, jak i innym kraju członkowskim, w którym wykonują pracę.

Jeśli Twój klient zatrudnia wiele osób pracujących w jednym z krajów członkowskich UE, może to znacząco zwiększyć jego koszty ponoszone na rzecz pracowników.

Katarzyna Brzostowska
Customer Relationship Manager

Umów się
na konsultację księgową

Zamawiam konsultację

  Zobacz ile możesz zaoszczędzić

  Wypełnij poniższy formularz aby otrzymać natychmiastową wycenę
  Wycena usług
  nawet w 1 minutę
  Nigdy nie udostępnimy
  Twoich danych osobom trzecim

  Twoja wycena

  Wycenę wysłaliśmy na maila
  wersja PDF TUTAJ

  Opłata miesięczna:

  Nadal nie jesteś pewien? Otrzymałeś korzystniejszą wycenę? Zadzwoń do nas 0208 099 4474
  Powyższe ceny są cenami netto - bez podatku VAT.
  Jeżeli nie otrzymałeś maila z wyceną prosimy sprawdź folder SPAM.