Status rezydenta podatkowego UK i status miejsca zamieszkania a obowiązek podatkowy w Wielkiej Brytanii

Jeśli uzyskujesz dochód z zagranicznych źródeł lub nie mieszkasz już w UK, możesz mieć duży problem z określeniem, gdzie należy opłacać podatek dochodowy. Wprawdzie sytuacja poszczególnych imigrantów może się różnić i każda z nich zostanie rozpatrzona przez HMRC indywidualnie. Na pewno jednak do najważniejszych czynników pozwalających ustalić miejsce płacenia podatków należy status rezydenta podatkowego UK oraz status miejsca zamieszkania.

Co to jest status rezydenta podatkowego UK?

Od tego, czy posiadasz status rezydenta podatkowego w UK, będzie zależeć, gdzie zapłacisz swoje podatki – właśnie w Wielkiej Brytanii, czy może w innym kraju (np. w Polsce).

 • Jeśli jesteś rezydentem podatkowym w Wielkiej Brytanii, będziesz płacić tu podatek od wszelkich dochodów i zysków wypracowanych nie tylko w UK, ale też za granicą,
 • W przypadku braku statusu rezydenta podatkowego, opodatkowanie dochodu wypracowanego w Wielkiej Brytanii będzie mieć miejsce w kraju, natomiast już wszelkie zarobki zagraniczne zostają z tego obowiązku zwolnione.

Twój status rezydenta nie jest przy tym stały. Może więc łatwo ulec zmianie w zależności od tego, ile czasu spędzisz w kraju. Właśnie dlatego podlega on weryfikacji w każdym roku podatkowym.

Jak określić swoją rezydencję podatkową?

Od kwietnia 2013 r. istnieje coś takiego jak Statutory Residency Test. Ma on ułatwić ustalenie rezydencji podatkowej.

Statutory Residency Test obejmuje w sumie aż 3 różne testy. Musisz je wykonać w odpowiedniej kolejności. Oznacza to, że najpierw przechodzi do testu pierwszego. Dopiero jeśli odpowiedź na wszystkie wymienione tam warunki brzmi „nie”, możesz przejść do testu drugiego. Z kolei jeśli na podstawie testu nr 2 nie zdołasz ustalić swojej rezydencji podatkowej, przejdziesz do testu numer 3.

Automatyczny test dla osób z zagranicy – nie będziesz rezydentem w Wielkiej Brytanii jeśli:

 • spędziłeś w UK mniej niż 16 dni w roku podatkowym oraz mieszkałeś w Wielkiej Brytanii co najmniej jeden rok z 3 lat podatkowych przed bieżącym rokiem podatkowym,
 • nie byłeś rezydentem w Wielkiej Brytanii przez ostatnie 3 lata podatkowe i spędziłeś mniej niż 46 dni w UK,
 • pracujesz w pełnym wymiarze godzin za granicą w danym roku podatkowym i spędzasz mniej niż 91 dni w UK (przy czym z tych 91 dni przepracowałeś co najmniej 31 w Wielkiej Brytanii).

Tym samym jeśli na któryś z wyżej wymienionych podpunktów możesz odpowiedzieć „tak”, nie przysługuje Ci status rezydenta podatkowego UK. Oznacza to również, że nie ma potrzeby wykonywania kolejnych testów.

Automatyczny test dla osób z Wielkiej Brytanii – jeśli nie spełniasz żadnego z kryteriów pierwszego testu, możesz przejść do wykonania automatycznego testu dla osób z UK. Jeśli:

 • spędzasz co najmniej 183 dni w Wielkiej Brytanii w danym roku podatkowym,
 • masz dom w Wielkiej Brytanii przez co najmniej 90 dni i przebywałeś w nim przez co najmniej 30 dni,
 • pracujesz w pełnym wymiarze godzin w Wielkiej Brytanii przez 365 dni bez znaczących przerw w pracy (z wyłączeniem świąt)

– jesteś rezydentem podatkowym UK.

Test wystarczających więzi – wykonaj go, jeśli nie spełniasz żadnych kryteriów automatycznego testu dla osób z zagranicy ani osób z UK.

Przewidziano przy tym 4 różne więzi: rodzinna, zakwaterowania, zawodowa oraz 90-dniowa. To, ile z nich łącznie musisz spełnić, zależy do liczby dni spędzonych w UK w danym roku podatkowym. I tak w przypadku:

 • 16 – 45 dni wymagane są 4 więzi,
 • 46 – 90 dni musisz mieć co najmniej 3 więzi,
 • 91 – 120 dni wymagane są minimum 2 więzi
 • ponad 120 dni w Wielkiej Brytanii – co najmniej 1 więź.

Jeśli natomiast nie byłeś rezydentem Wielkiej Brytanii w żadnym z trzech poprzednich lat do danego roku podatkowego, musisz ustalić, czy spędziłeś w UK:

 • 46-90 dni w danym roku podatkowym i masz wszystkie 4 więzi,
 • 91-120 dni i masz co najmniej 3 więzi,
 • ponad 120 dni i masz co najmniej 2 więzi.

Co to jest status miejsca zamieszkania?

Przejdźmy do drugiego czynnika, który może mieć znaczenie przy określeniu obowiązków podatkowych – status miejsca zamieszkania. W Wielkiej Brytanii to pojęcie odnosi się do kraju, w którym mieszkasz przez całe życie i masz stały dom lub „korzenie”.

 • Jeśli jesteś rezydentem UK, a jednocześnie Wielka Brytania stanowi miejsce Twojego zamieszkania, musisz płacić w UK podatek zarówno od dochodów wypracowanych w kraju, jak i zagranicą,
 • Gdy jesteś rezydentem UK, ale Twoim miejscem zamieszkania nie jest Wielka Brytania, będziesz podlegać opodatkowaniu dochodów z zagranicy w tym kraju, o ile przeniesiesz tu swój dochód.

Warto też dodać, że istnieją pewne wyjątki mogące wpływać na Twój status zamieszkania. Więcej na ten temat przeczytasz w kolejnych akapitach.

Jak określić swój status miejsca zamieszkania?

W Wielkiej Brytanii wyróżnia się aż 3 różne typy miejsca zamieszkania:

 • Miejsce zamieszkania przyjmowane z chwilą urodzenia – będzie odpowiadać miejscu zamieszkania Twojego ojca. Nie jest to więc miejsce urodzenia, a kraj, w którym w tamtym czasie znajdował się dom Twojego ojca. Jeśli rodzice nie byli małżeństwem w momencie Twoich narodzin, przyjmujesz miejsce zamieszkania swojej matki
 • Zależne miejsce zamieszkania – obowiązuje do ukończenia 16 roku życia. Musi pozostać zgodne z miejscem zamieszkania osoby, na której utrzymaniu pozostajesz. Oznacza to, że może ulec zmianie np. gdy Twój rodzic się przeprowadzi.
 • Wybrane miejsce zamieszkania – obowiązuje po ukończeniu 16 roku życia. Aby je uzyskać, musisz przedstawić wystarczające dowody potwierdzające, że na stałe przebywasz w innym kraju i zamierzasz tam pozostać do końca życia.

Dodatkowo warto wspomnieć o takim pojęciu jak orzeczenie o miejscu zamieszkania w Wielkiej Brytanii. Ten przypadek zarezerwowany jest dla osób przebywających poza UK, ale urodzonych w Wielkiej Brytanii i mających tu miejsce zamieszkania lub status rezydenta dla celów podatkowych przez co najmniej 15 lat w ciągu ostatnich 20 lat podatkowych.

Co uważa się za dochód i zyski z zagranicy?

Istnieje kilka źródeł potencjalnych dochodów i zysków z zagranicy, które mimo wypracowania poza Wielką Brytanią, będą podlegać opodatkowaniu w UK. Mowa tu o takich przypadkach jak:

 • zarobki z pracy za granicą,
 • zyski z prowadzenia działalności za granicą,
 • dochód z wynajmu nieruchomości w innym kraju,
 • zyski ze sprzedaży aktywów lub zbywania aktywów za granicą, takich jak nieruchomości lub akcje,
 • odsetki na międzynarodowych rachunkach bankowych,
 • dochód z emerytury zagranicznej

Natomiast niektóre zagraniczne zyski (wygrane z hazardu lub loterii zagranicznej czy prezenty wręczane za granicą) nie podlegają opodatkowaniu w UK.

Jak zgłosić dochód i zyski z zagranicy?

Jeśli:

 • spełniasz dwa wyżej wymienione kryteria (status rezydenta podatkowego UK i status miejsca zamieszkania w UK) lub
 • jesteś rezydentem podatkowym UK, ale nie mieszkasz w Wielkiej Brytanii, a przenosisz dochód z zagranicy do Wielkiej Brytanii

– musisz zgłosić takie dochody i zyski do HMRC. Zrobisz to, wypełniając deklarację podatkową self-assessment tax return. Na złożenie zeznania oraz opłacenie podatku masz czas do 31 stycznia następnego roku podatkowego.

Istnieje pewien wyjątek dotyczący dywidend. Jeśli ich suma nie przekracza 2000 GBP (do tej wartości dolicz dywidendy z Wielkiej Brytanii), nie musisz zgłaszać takiego dochodu. 

Podwójne opodatkowanie dochodów i zysków z zagranicy – co możesz zrobić?

Jako osoba podlegająca opodatkowaniu od dochodów i zysków z zagranicy możesz znaleźć się w sytuacji, gdy podatek zostanie nałożony dwukrotnie. Stanie się tak, gdy:

 • posiadasz status rezydenta zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w kraju, w którym wypracujesz dochód.
 • przyjeżdżasz do pracy w UK, ale osiągasz dochody również w kraju ojczystym,
 • pochodzisz z Wielkiej Brytanii, ale wyjeżdżasz za granicę,
 • jesteś rezydentem podatkowym dwóch krajów w tym samym czasie.

Na takie okoliczności wprowadzono jednak umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Na tej podstawie możesz jasno ustalić, w którym z dwóch krajów należy zapłacić podatek.

Jeżeli z góry wiesz, że grozi Ci podwójne opodatkowanie, możesz złożyć wniosek o ulgę podatkową. Zrób to na odpowiednim formularzu z zagranicznego organu podatkowego, a potem prześlij do HMRC. Urząd potwierdzi, czy jesteś rezydentem podatkowym w UK, a następnie zwróci go do zagranicznego organu podatkowego.

Jeśli natomiast Twoje dochody lub zyski już zostały opodatkowane w innym kraju i tak musisz zgłosić się do HMRC za pomocą Self Assessment. Możesz jednak ubiegać się wówczas o zagraniczną ulgę, wpisując odpowiednią informację w formularzu. To, ile zwrotu otrzymasz, będzie uzależnione od konkretnej umowy o unikaniu podatkowania zawartej między UK a drugim krajem.

Katarzyna Brzostowska
Customer Relationship Manager

Umów się
na konsultację księgową

Zamawiam konsultację

  Zobacz ile możesz zaoszczędzić

  Wypełnij poniższy formularz aby otrzymać natychmiastową wycenę
  Wycena usług
  nawet w 1 minutę
  Nigdy nie udostępnimy
  Twoich danych osobom trzecim

  Twoja wycena

  Wycenę wysłaliśmy na maila
  wersja PDF TUTAJ

  Opłata miesięczna:

  Nadal nie jesteś pewien? Otrzymałeś korzystniejszą wycenę? Zadzwoń do nas 0208 099 4474
  Powyższe ceny są cenami netto - bez podatku VAT.
  Jeżeli nie otrzymałeś maila z wyceną prosimy sprawdź folder SPAM.