Ulga abolicyjna – co to jest?

Spis treści:

 1. Czym jest ulga abolicyjna?
 2. Komu należy się ulga abolicyjna?
 3. Metoda odliczania proporcjonalnego
 4. Metoda odliczania proporcjonalnego a PIT
 5. Kiedy możesz odliczyć ulgę abolicyjną w całości?

Obowiązek płacenia podatków z pewnością nie jest dla Ciebie czymś przyjemnym. A już na pewno, gdy uzyskujesz dochody w Wielkiej Brytanii i musisz odprowadzić podwójny podatek! Na ratunek przybywa jednak ulga abolicyjna, która pozwoli Ci zaoszczędzić znaczną część pieniędzy. Dzięki poniższemu artykułowi dowiesz się, komu przysługuje, a także jak ją obliczyć.

Czym jest ulga abolicyjna?

W 2008 roku weszła w życie ulga abolicyjna, która dotyczy osób uzyskujących wszystkie przychody lub ich część poza granicami RP. Dzięki niej możesz uniknąć podwójnego opodatkowania – odjąć od podatku wysokość kwoty uiszczanej w Polsce od dochodów, które pozyskujesz, pracując za granicą.

Przed 2021 rokiem ulga abolicyjna była naprawdę korzystna dla Polaków pracujących w Wielkiej Brytanii. Niestety, później podpisano ustawę o jej ograniczeniu. To diametralnie zmieniło sytuację osób pracujących w UK, ale pozostających polskimi rezydentami podatkowymi.

Od początku 2021 roku, nie są już stosowane regulacje stanowiące o:

 • wydatkowaniu ulgi podatkowej na cele mieszkaniowe w innym kraju;
 • wspólnym rozliczeniu małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci zamieszkujących w innym kraju Unii Europejskiej;
 • odliczeniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne poniesionych w innym kraju Unii;
 • zwolnieniu dla marynarzy.

Od 1 stycznia 2021 roku kwota podlegająca odliczeniu od podatku wynosi maksymalnie 1.360 PLN.

Komu należy się ulga abolicyjna?

Powyższą ulgę możesz zastosować jedynie w przypadku dochodów osiągniętych z tytułu:

 • stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku służbowego (art. 12 ust. 1 ustawy PIT);
 • działalności wykonywanej osobiście (art. 13 ustawy PIT);
 • działalności gospodarczej (art. 14 ustawy PIT);
 • praw majątkowych, praw autorskich i praw pokrewnych.

Oprócz tego musisz stosować się do rozliczenia tych dochodów metodą odliczania proporcjonalnego.

Uwaga!
Nie skorzystasz z powyższej ulgi, jeśli osiągasz dochody w „rajach podatkowych”, czyli w miejscach, gdzie przepisy podatkowe są dla obcokrajowców i kapitału zagranicznego wyjątkowo korzystne. Ulga abolicyjna nie będzie obowiązywać również w przypadku tych państw, które można uznać za prowadzące tzw. szkodliwą konkurencję podatkową.

Metoda odliczania proporcjonalnego

Obecnie, jeśli osiągasz dochód zarówno w Polsce, jak i w Wielkiej Brytanii, będziesz stosować tzw. metodę odliczania proporcjonalnego. Oznacza to, że dochód osiągany za granicą będzie opodatkowany w Polsce. Od podatku do zapłaty w RP należy jednak odliczyć podatek już zapłacony za granicą.

Jak obliczyć ulgę abolicyjną w Wielkiej Brytanii?

Aby prawidłowo obliczyć wysokość ulgi abolicyjnej, trzeba zsumować dochody z Polski i z Wielkiej Brytanii, a następnie odliczyć podatek dochodowy od sumy dochodów według poprawnej skali. Otrzymany wynik trzeba pomnożyć przez wysokość dochodu zagranicznego i podzielić przez sumę dochodów.

Na pierwszy rzut oka wygląda to skomplikowanie, ale przy posłużeniu się konkretnym przykładem wszystko stanie się prostsze.

Przykład:

Dochód uzyskany w Polsce – 50 000 PLN
Dochód uzyskany w UK – 60 000 PLN
Łączny dochód – 110 000 PLN
Podatek zapłacony za granicą – 7 000 PLN
Podatek polski – 34 660 PLN
Limit odliczenia zagranicznego podatku – (34 660 x 60 000)/110 000 = 18 905,45 PLN
Podatek do zapłacenia w Polsce – 34 660 – 7 000 = 27 660 PLN
Różnica między podatkiem do zapłacenia w Polsce a limitem odliczenia zagranicznego podatku – 26 660 – 18 905,45 PLN = 7754,55 PLN
Kwota ulgi abolicyjnej wynosi 7754,55 PLN.

Mimo powyższej sumy należy pamiętać o limicie kwoty podlegającej odliczeniu, która wynosi 1360 PLN.
Wobec tego od kwoty podatku naliczonego w Polsce należy odjąć kwotę ulgi abolicyjnej:
27 660 – 1360 = 26 300 PLN – to kwota podatku do zapłacenia w Polsce.

Metoda odliczenia proporcjonalnego a PIT

Jeśli przysługuje Ci prawo do zastosowania metody odliczenia proporcjonalnego, to uzyskane za granicą przychody musisz wykazać w zeznaniu podatkowym PIT–36, a dokładniej w części D: „dochody/straty ze źródeł przychodów”.

Podatek zapłacony za granicą, do którego ma zastosowanie metoda odliczenia proporcjonalnego, po przeliczeniu na złote wykazujesz w PIT–36, w części H: „obliczenie podatku”, w wierszu zatytułowanym „podatek zapłacony za granicą…”.

Dochody uzyskane za granicą oraz podatek dochodowy zapłacony za granicą musisz również wykazać w załączniku PIT/ZG – część C.1., odpowiednio w kolumnie c i d.
Podatek zapłacony za granicą wpisuje się bez uwzględnienia limitu!

Pamiętaj, że obowiązek wykazania w zeznaniu rocznym dochodu uzyskanego za granicą istnieje zawsze bez względu na to, czy oprócz dochodów z zagranicy uzyskujesz inne dochody opodatkowane w Polsce według skali podatkowej.

Kiedy możesz odliczyć ulgę abolicyjną w całości?

Na szczęście istnieją przypadki, w których możesz odliczyć całą kwotę ulgi. Możesz na to liczyć w przypadku:

 • stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy;
 • dzięki umowom o zarządzaniu przedsiębiorstwem, kontraktom menadżerskim lub umów o podobnym charakterze;
 • wykonywania usług na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło, uzyskiwanych wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej.

Warunkiem jest osiąganie tych dochodów z tytułu pracy lub usług wykonywanych poza terytorium lądowym państw.

Warto również wiedzieć, że zgodnie z zapisami Umowy DTT, pracując w Wielkiej Brytanii, możesz podlegać opodatkowaniu tylko w Polsce. Ma to miejsce przy spełnieniu następujących warunków:

 • praca za granicą nie trwa powyżej 183 dni w okresie dwunastu miesięcy rozpoczynającym się lub kończącym w danym roku podatkowym;
 • wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w Wielkiej Brytanii;
 • wynagrodzenie nie jest ponoszone przez zakład, który pracodawca posiada w Wielkiej Brytanii.

Podsumowanie

 • ustawa abolicyjna dotyczy osób, które uzyskują wszystkie/część przychodów poza granicami Polski;
 • kwota podlegająca odliczeniu od podatku wynosi maksymalnie 1 360 PLN;
 • ulga abolicyjna przysługuje osobom: prowadzącym działalność gospodarczą, mającym stosunek służbowy, pracy, pracy nakładczej, spółdzielczy służbowy, a także posiadającymi prawa majątkowe, autorskie i pokrewne;
 • uzyskując dochody z UK, korzystasz z ulgi za pomocą metody odliczania proporcjonalnego;
 • uzyskane za granicą dochody musisz wykazać w zeznaniu rocznym PIT–36;
 • w wyjątkowych sytuacjach możesz odliczyć całą kwotę ulgi.
Katarzyna Brzostowska
Customer Relationship Manager

Umów się
na konsultację księgową

Zamawiam konsultację

  Zobacz ile możesz zaoszczędzić

  Wypełnij poniższy formularz aby otrzymać natychmiastową wycenę
  Wycena usług
  nawet w 1 minutę
  Nigdy nie udostępnimy
  Twoich danych osobom trzecim

  Twoja wycena

  Wycenę wysłaliśmy na maila
  wersja PDF TUTAJ

  Opłata miesięczna:

  Nadal nie jesteś pewien? Otrzymałeś korzystniejszą wycenę? Zadzwoń do nas 0208 099 4474
  Powyższe ceny są cenami netto - bez podatku VAT.
  Jeżeli nie otrzymałeś maila z wyceną prosimy sprawdź folder SPAM.