Jakie można dostać ulgi i dodatki do podatku korporacyjnego?

Jeśli prowadzisz działalność w Wielkiej Brytanii w formie spółki, do Twoich obowiązków należy m.in. odprowadzanie podatku korporacyjnego. Jeśli jednak spełniasz konkretne warunki (np. kupujesz aktywa, które będziesz dalej wykorzystywać w swojej firmie), możesz liczyć na pewne ulgi i dodatki do podatku korporacyjnego.

Ulgi kapitałowe w UK (capital allowances)

Wydatki firmowe mogą być odliczone od przychodów. W przypadku zakupu aktywów takich jak maszyny nie masz jednak tej możliwości. Możesz natomiast skorzystać z ulg kapitałowych znanych jako capital allowances.

Ulgi kapitałowe obowiązują na zakup większości urządzeń i maszyn. W kilku szczególnych przypadkach uzyskasz je także na wydatki inwestycyjne (capital expenditure), takie jak nieruchomości. Różne rodzaje wydatków umożliwiają otrzymanie różnych ulg kapitałowych.

Roczna ulga kapitałowa w Wielkiej Brytanii (annual investment allowance)

Jeśli suma Twoich wydatków inwestycyjnych jest mniejsza niż roczna ulga inwestycyjna (annual investment allowance), możesz odzyskać całą kwotę w ramach ulgi kapitałowej w pierwszym roku działalności.

Kwota AIA tymczasowo wzrosła do 1 miliona funtów. Ten próg obowiązuje w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2023 roku.

Jeśli natomiast wydatki inwestycyjne przekraczają roczną ulgę inwestycyjną, ulgi kapitałowe są uzyskiwane jako spisane uprawnienia do ubiegania się każdego roku o zwrot części kosztów.

Ulgi kapitałowe na szczególnych zasadach

W niektórych przypadkach stosuje się specjalne zasady ulg kapitałowych. Chodzi tu przede wszystkim o:

 • ulgi na samochód służbowy – wysokość zależy od tego, jak dużą emisję CO2 ma dany samochód,
 • ulgi na aktywa krótkoterminowe, które zostaną wykorzystane maksymalnie w ciągu 4 lat,
 • rozszerzone ulgi kapitałowe – obowiązujące w przypadku stosowania przyjaznych dla środowiska technologii (nawet 100% ulg w pierwszym roku działalności),
 • Patent Box – ulga podatkowa dla spółek wykorzystujących opatentowane wynalazki i innowacje. W tym przypadku obowiązuje niższy podatek korporacyjny o stawce 10%. System ten był stopniowo wprowadzany między kwietniem 2013 a kwietniem 2017 roku.

Inne ulgi podatku dochodowego od osób prawnych

Istnieje jeszcze kilka innych ulg podatku korporacyjnego, które pomogą zmniejszyć Twoje zobowiązania podatkowe.

1. R&D – Research and Development

Ulga ta pozwala odliczyć od przychodów koszty przeznaczone na badania i rozwój oraz ubiegać się o dodatkową 125%-ową (łącznie 225%) ulgę podatku korporacyjnego.

2. Marginal relief (ulga marginalna)

Przeznaczona dla firm z zyskiem pomiędzy £300,000 (limit podatku od niskich zysków) a £1.5m (główny próg podatku korporacyjnego). Ta ulga podatku korporacyjnego oznacza, że stawka podatku rośnie stopniowo w miarę wzrostu zysków firmy, aż do głównego progu podatku korporacyjnego).

3. Ulga grupowa

Pozwala firmie będącej członkiem pewnej grupy firm przenieść poniesione straty i odliczyć je od zysków innej firmy będącej członkiem tej samej grupy.

4. Ulgi dla firmy ponoszącej straty

W tym przypadku ulga podatku korporacyjnego pozwala na:

 • odliczenie strat od  innych przychodów (np. inwestycji),
 • odliczenie strat od  zysków osiągniętych w przeszłości,
 • przeniesienie tych strat i odliczenie ich od zysków, które będą osiągnięte w przyszłości.

Ulga od podatku korporacyjnego może być również dostępna, jeżeli pracownicy firmy mają prawo do zakupu akcji firmy po cenie niższej niż ich wartość rynkowa lub jeśli firma przekazuje datki na cele charytatywne.

Koszty do odliczenia od zysków

Ulgi i dodatki do podatków korporacyjnych to jednak nie wszystko. Warto wspomnieć jeszcze o możliwości odliczenia od zysków zwykłych kosztów działalności. Możesz skorzystać z tego rozwiązania pod warunkiem, że dany koszt jest konieczny oraz całkowicie i wyłącznie posłuży do celów służbowych.

Istnieje przy tym kilka wyjątków od tej zasady. Mowa tu przede wszystkim o opłatach za rozrywki (imprezy pracownicze) oraz opłatach powstałych przy tworzeniu firmy – np. na odzież roboczą pracowników.

Najlepiej skorzystaj z pomocy księgowego, by dowiedzieć się, jakie dokładnie koszty będą podlegać odliczeniu, a jakie nie. (Np. odzież pracownicza jest dopuszczalnym kosztem, ale garnitur już nie).

Masz prawo odliczać także składki emerytalne płacone przez Ciebie jako pracodawcę na rzecz systemu emerytalnego. To jednak pod warunkiem, że wysokość tych składek jest zgodna z obowiązującymi przepisami. Przykładowo, HMRC może kwestionować nieproporcjonalnie wysokie składki emerytalne na rzecz dyrektorów i akcjonariuszy. Również w tej kwestii warto więc zasięgnąć porady księgowego.

Katarzyna Brzostowska
Customer Relationship Manager

Umów się
na konsultację księgową

Zamawiam konsultację

  Zobacz ile możesz zaoszczędzić

  Wypełnij poniższy formularz aby otrzymać natychmiastową wycenę
  Wycena usług
  nawet w 1 minutę
  Nigdy nie udostępnimy
  Twoich danych osobom trzecim

  Twoja wycena

  Wycenę wysłaliśmy na maila
  wersja PDF TUTAJ

  Opłata miesięczna:

  Nadal nie jesteś pewien? Otrzymałeś korzystniejszą wycenę? Zadzwoń do nas 0208 099 4474
  Powyższe ceny są cenami netto - bez podatku VAT.
  Jeżeli nie otrzymałeś maila z wyceną prosimy sprawdź folder SPAM.