Cena: £40.00 + VAT

Self-Employment (Sole Trader) to odpowiednik jednoosobowej działalności gospodarczej w Polsce. Samozatrudnienie jest jedną z najprostszych form prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Wielkiej Brytanii. Od jakiegoś czasu nie istnieje możliwość rejestracji na samozatrudnienie, jeżeli nie posiadają Państwo numeru ubezpieczenia społecznego (National Insurance Number). Bardzo ważną rzeczą jest to, że od momentu rozpoczęcia działalności mamy tylko 3 miesiące na rejestrację w HMRC. Po tym okresie nasza rejestracja będzie spóźniona, co może wiązać się z karami. Osoba samozatrudniona odpowiada całym swoim majątkiem za działalność firmy. Osoby samozatrudnione objęte są podatkiem dochodowym od osób fizycznych (personal income tax) i odprowadzają składki na ubezpieczenie społeczne (National Insurance). Osoby samozatrudnione mogą łączyć się w spółki partnerskie.

Telefon 0208 099 4474