Licencja sponsorska dla pracownika spoza UK

Spis treści

 1. Czym jest licencja sponsorska?
 2. Wymagania dla pracodawcy do uzyskania licencji
 3. Jak otrzymać licencję sponsorską?
 4. Obowiązki pracodawcy po uzyskaniu licencji
 5. Kiedy Twój wniosek o licencję może zostać odrzucony?
 6. Licencja sponsorska – główne kategorie
 7. Certyfikat sponsora (CoS)

Licencja sponsorska to jedna ze znaczących zmian w prawie imigracyjnym, odkąd Wielka Brytania ostatecznie opuściła Unię Europejską. Musisz ją posiadać, jeśli prowadzisz firmę w UK oraz chcesz zatrudniać zagranicznych pracowników.

Czym jest licencja sponsorska?

Każdy brytyjski pracodawca ma obowiązek złożenia urzędowego dokumentu (licencja sponsorska), który pozwoli mu na zatrudnienie wykwalifikowanych pracowników innych narodowości. Wcześniej dokument ten znany był jako Tier 2 sponsor licence.

Certicate of sponsorship wydawany jest na okres 4 lat oraz posiada unikatowy numer za pomocą którego pracownik może ubiegać się o wizę pracowniczą w UK.

Pamiętaj, że nie możesz zatrudnić pracownika bez licencji sponsorskiej. Wyjątkiem od tego może być jedynie posiadanie przez taką osobę innej formy pozwolenia na pracę, takiej jak PBS dependent visa lub wiza małżeńska.

Zatrudnienie nielegalnego pracownika pociąga natomiast za sobą konsekwencje cywilne i karne!

Wymagania dla pracodawcy do uzyskania licencji

 • Licencję sponsorską uzyskają w większości przypadków tylko firmy. Jedynie w nielicznych przypadkach mogą liczyć na to osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą;
 • Siedziba firmy musi znajdować się na terenie UK;
 • Firma musi działać zgodnie z prawem oraz aktualnymi regulacjami. Jakiekolwiek naruszenie prawa może utrudnić uzyskanie licencji sponsorskiej;
 • Home Office ma prawo przeprowadzić dodatkową kontrolę w celu sprawdzenia, czy pracodawca wywiąże się ze swoich obowiązków.

Home Office musi być przekonany, że jesteś w stanie zaoferować rzeczywiste zatrudnienie w zawodzie i że będziesz płacić właściwą stawkę wynagrodzenia, określoną w wytycznych obowiązujących dla danego schematu imigracyjnego.

Jak otrzymać licencję sponsorską?

Podstawowym wymogiem do otrzymania certificate of sponsorship jest złożenie wniosku, w którym wykażesz, że firma faktyczne działa na terenie UK.

Konieczne będzie również wybranie kategorii licencji odpowiadającej Twoim potrzebom.

Jak już wiesz, Home Office może poprosić Cię o złożenie dodatkowych dokumentów. Do najczęstszych należą:

 • numer PAYE;
 • raporty lub sprawozdania finansowe;
 • numer ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej pracodawcy na kwotę co najmniej 5 mln GBP od autoryzowanego ubezpieczyciela;
 • dokumenty wykazujące posiadanie lub wynajem lokalu będącego siedzibą firmy;
 • numer rachunku bankowego wraz z aktualnym wyciągiem z banku.

Maksymalny czas na wydanie decyzji dotyczącej licencji wynosi 8 tygodni. Możesz jednak złożyć wniosek o wydanie decyzji w trybie priorytetowym (do 10 dni roboczych) za kwotę 500 GBP.

Jeśli Twoja firma otrzyma decyzję pozytywną, przyjdzie czas na opłacenie wydania licencji. Przy prowadzeniu małej firmy musisz liczyć się z kosztem 536 GBP. Średnie i duże firmą zapłacą natomiast 1.476 GBP.

Kiedy Twoja firma przestanie kwalifikować się jako „mała”? Przyjmuje się, że będzie tak, gdy spełniasz 2 z poniższych warunków:

 • roczny obrót przekracza 10,2 mln GBP;
 • aktywa wynoszą 5,1 mln GBP;
 • zatrudniasz 50 pracowników;
 • nie jesteś zarejestrowaną organizacją charytatywną.

Obowiązki pracodawcy po uzyskaniu licencji

W momencie otrzymania pozytywnej decyzji Twoja firma uzyskuje rating A, co oznacza, że spełnia wszystkie wymagania związanie z pełnieniem funkcji sponsora.

Od teraz musisz stale spełniać pewne obowiązki:

 • musisz mieć pewność, że pracownik spełnia kryteria wymagane do wydania licencji:
  – biegła znajomość języka angielskiego;
  – uprawnienia specjalistyczne, jeśli wymaga tego praca.
 • masz obowiązek prowadzenia ewidencji związanej z zatrudnionym pracownikiem:
  – dane osobowe;
  – miejsce zamieszkania;
  – liczba przepracowanych godzin;
  – NIN.
 • musisz regularnie składać raporty do organów kontrolnych.

Spodziewaj się również wizyt ze strony urzędników Home Office, którzy będą prowadzili inspekcje twojej firmy oraz każdego adresu, pod którym pracownicy będą wykonywali swoją pracę. Te wizyty mogą, ale nie muszą być zapowiedziane.

Home Office może po czasie stwierdzić, że Twoja firma nie wywiązuje się już ze wszystkich wymogów. Wtedy Twoja ocena spadnie do B. W takiej sytuacji otrzymasz plan działania, który pomoże Ci usunąć nieprawidłowości oraz odzyskać notę A. Jeśli natomiast nie poprawisz błędów, Home Office może nawet cofnąć wydaną wcześniej licencję!

Należy podkreślić również fakt, że Twoja licencja może ulec zawieszeniu lub cofnięciu bez podejmowania wstępnego etapu obniżenia oceny do kategorii B. Wybór podjętych działań będzie zależał od wagi stwierdzonych naruszeń.

Kiedy Twój wniosek o licencję może zostać odrzucony?

Home Office może odrzucić wniosek o licencję sponsora z wielu powodów. Dla przykładu przyczyną odmowy mogą być:

 • nieprzejście audytu zgodności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych;
 • brak odpowiednich procedur, aby spełnić obowiązki sponsorskie;
 • nieprzejście „testu autentyczności”;
 • nieprzechowywanie wystarczającej dokumentacji dotyczącej pracowników migrujących;
 • brak odpowiedzi na pytania Home Office na czas.

Ta lista nie jest przy tym katalogiem zamkniętym. Pamiętaj więc, że Twój wniosek może zostać odrzucony również z innych powodów. Od daty odmowy nie możesz złożyć kolejnego wniosku o licencję przez okres sześciu miesięcy. Jest to tak zwany okres karencji.

Licencja sponsorska  główne kategorie

Istnieje kilka głównych kategorii licencji sponsora, a każdy rodzaj licencji wymaga przedłożenia różnych dokumentów uzupełniających.
W zależności od tego, jakich pracowników planujesz zatrudnić, przy składaniu wniosku musisz wybrać typ licencji, który jest Ci potrzebny.

Do podstawowych 4 kategorii możemy zaliczyć:

1. Skilled Worker

Skilled Worker Scheme jest dla wykwalifikowanych pracowników spoza Wielkiej Brytanii. Od 1 stycznia 2021 r. dotyczy również wszystkich obywateli EOG oraz Szwajcarii.

Ścieżka Skilled Worker zakłada minimalne wymagane wynagrodzenie roczne na poziomie 25.600 GBP. Jeśli chcesz rekrutować w ramach tego schematu, musisz zapłacić swojemu pracownikowi wynagrodzenie równe lub przekraczające ten próg.

Będzie to najlepsza droga, jeśli zamierzasz rekrutować kogoś do wykonania określonej pracy w UK, na przykład lekarzy lub księgowych. Taki pracownik musi posiadać odpowiednie wykształcenie/kwalifikacje, a także znać język angielski.

2. Intra-company Transfer (ICT)

Ścieżka ICT jest przeznaczona dla migrantów, którym zaoferowano pracę tymczasową w UK pod warunkiem, że wynagrodzenie nie przekroczy 73.900 GBP oraz pracownik będzie zatrudniony w firmie przez co najmniej 12 miesięcy. Maksymalny dozwolony pobyt migranta w UK wynosi 5 lat.

Możesz także sponsorować pracownika z zagranicy w ramach Intra-company Graduate Trainee. Ta ścieżka jest odpowiednia dla osób, które są przenoszone do Wielkiej Brytanii w ramach programu szkolenia na stanowisko kierownicze lub specjalistyczne.

3. Sportsperson

Wiza sportowca (T2) powstała z myślą o wykwalifikowanych trenerach oraz zawodowych sportowcach.

4. Ministers of Religion

Licencja przeznaczona dla duchownych, którzy otrzymali ofertę pracy we wspólnocie wyznaniowej. Pamiętaj, że musi być to praca ściśle związana z duchowieństwem. Role nauczania lub administracji w organizacji religijnej mogą zostać odrzucone.

Certyfikat sponsora (CoS)

Ważnym pojęciem w temacie licencji sponsorskiej jest również CoS. To nic innego jak dokument elektroniczny generowany w Sponsor Management System (SMS) po przyznaniu licencji.

Certyfikat możesz przypisać migrującemu pracownikowi, dzięki czemu będzie on mógł wygenerować unikalny numer referencyjny potrzebny do wizy.

Musisz wytypować osobę zarządzającą sponsoringiem w firmie (nazywaną urzędnikiem zatwierdzającym). Taka osoba będzie odpowiedzialna za nadzorowanie Sponsor Management System i zapewnienie przestrzegania obowiązków sponsorskich.

Zwykle jest to osoba odpowiedzialna za rekrutację w firmie; może nią być na przykład dyrektor lub kierownik HR.

Konieczne jest także wyznaczenie użytkownika poziomu 1. Jest to osoba mająca dostęp do SMS (systemu zarządzania sponsorami). Będzie ona odpowiedzialna za zgłaszanie wszelkich zmian w Twojej organizacji, a także za wysyłanie próśb o CoS i przypisywanie CoS pracownikom migrującym za pośrednictwem SMS.

Licencja sponsorska – podsumowanie

 • Licencja sponsorska jest niezbędna, jeśli chcesz zatrudniać pracowników innych narodowości;
 • Żeby otrzymać licencję, Twoja firma musi znajdować się na terenie UK oraz działać zgodnie z prawem;
 • W celu uzyskania licencji konieczne będzie złożenie wniosku oraz wybranie kategorii licencji, której potrzebujesz;
 • Za wniosek zapłacisz 536 lub 1.476 GBP (w zależności od wielkości firmy), a na decyzję będziesz czekać do 8 tygodni;
 • Po otrzymaniu decyzji pozytywnej musisz utrzymywać rating A;
 • Masz obowiązek wytypowania urzędnika zatwierdzającego, który będzie odpowiedzialny za nadzorowanie SMS oraz użytkownika poziomu 1, który będzie wysyłać prośby o przypisanie CoS pracownikom.
Katarzyna Brzostowska
Customer Relationship Manager

Umów się
na konsultację księgową

Zamawiam konsultację

  Zobacz ile możesz zaoszczędzić

  Wypełnij poniższy formularz aby otrzymać natychmiastową wycenę
  Wycena usług
  nawet w 1 minutę
  Nigdy nie udostępnimy
  Twoich danych osobom trzecim

  Twoja wycena

  Wycenę wysłaliśmy na maila
  wersja PDF TUTAJ

  Opłata miesięczna:

  Nadal nie jesteś pewien? Otrzymałeś korzystniejszą wycenę? Zadzwoń do nas 0208 099 4474
  Powyższe ceny są cenami netto - bez podatku VAT.
  Jeżeli nie otrzymałeś maila z wyceną prosimy sprawdź folder SPAM.