Delegowanie pracowników

Brexit pozostawił po sobie niepewność i stres nie tylko w środowisku turystycznym, ale również pracowniczym. Delegowanie pracowników stanęło pod znakiem zapytania. Swobodne przemieszczanie się pomiędzy Wielką Brytanią i krajami Unii Europejskiej zakończyło się 31 grudnia 2020 roku, a 1 stycznia 2021 roku Wielka Brytania wprowadziła punktowy system imigracyjny (points-based immigration system), który faworyzuje kwalifikacje i kompetencje danej osoby ponad jej kraj pochodzenia.

Pozwolenie na pracę w UK

Pozwolenie na pracę w UK poprzez system wiz pracowniczych stanowi istotny element brytyjskiego podejścia do zarządzania migracją i zatrudnieniem obcokrajowców. Od momentu wprowadzenia nowego systemu migracyjnego w 2021 roku wizy pracownicze stały się kluczowym mechanizmem umożliwiającym cudzoziemcom legalne i zgodne z przepisami podjęcie pracy w różnych sektorach brytyjskiej gospodarki.

System ten nadaje priorytet kwalifikacjom i umiejętnościom wnioskodawców, co pozwala brytyjskim pracodawcom rekrutować pracowników zgodnie z potrzebami rynku. Wspomniane wizy pracownicze obejmują różne kategorie, takie jak Wiza Global Talent, Wiza Skilled Worker oraz Wiza Intra-Company Transfer.

Wprowadzenie nowego systemu migracyjnego związanego z wizami pracowniczymi stanowi część szerszej strategii Wielkiej Brytanii dotyczącej kontroli migracji i równoczesnego pozyskiwania utalen-towanych jednostek. Poprzez bardziej ukierunkowany i elastyczny system, rząd brytyjski stara się zrównoważyć potrzeby rynku pracy i kontrolę napływu obcokrajowców. To z kolei ma przyczynić się do zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego kraju.

O najpopularniejszy rodzaj wizy (Skilled Worker visa) należy wnioskować za pośrednictwem rządo-wej strony. Możesz to zrobić już na 3 miesiące przed planowanym podjęciem pracy. Brytyjska admi-nistracja ma 3 tygodnie na rozpatrzenie wniosku. Jeśli obawiasz się, że nie podołasz z dopilnowa-niem wszelkich formalności, zaufaj naszym specjalistom, którzy przeprowadzą Cię przez cały pro-ces.

Delegowanie pracowników: co musisz wiedzieć o wizie pracowniczej?

Aktualnie obywatele UE, którzy nie są beneficjentami umowy wystąpienia, co do zasady, będą zobowiązani posiadać wizy pracownicze przed wjazdem do Wielkiej Brytanii w przypadku podejmowania zatrudnienia lub pracy w ramach delegowania.

Nowe wizy przeznaczone są dla pracowników posiadających minimalne kwalifikacje oraz spełniających minimalne wymagania przewidziane dla danej kategorii wizy. Nie ma możliwości aplikowania o wizę w celu pracy dla niewykwalifikowanych pracowników.

Spółka brytyjska przyjmująca pracownika cudzoziemca musi mieć licencję „Sponsorship” w celu uzyskania wizy.

Aby spełnić warunki procedury wizowej i uzyskać wizy pracownicze dla wykwalifikowanych pracowników musisz udowodnić, że:

 • masz ofertę pracy o wymaganym poziomie kwalifikacji od poręczyciela, uprawnionego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych;
 • otrzymasz odpowiednią pensję na poziomie minimalnego wynagrodzenia od swojego poręczyciela (25 600 GBP rocznie lub standardowa stawka dla określonej pracy, w zależności od tego, która kwota jest większa);
 • potrafisz komunikować się w języku angielskim na poziome średnio zaawansowanym B1 (według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).

Ograniczenie liczby migrantów wjeżdżających do Wielkiej Brytanii zostało zawieszone, co oznacza, że nie ma odgórnie ustalonej liczby osób, które powinny zostać dopuszczone w ramach ścieżki Skilled Worker visa.

Skilled Worker Visa

Potrzebujesz co najmniej 70 punktów, aby zakwalifikować się do ścieżki Pracownika Wykwalifikowanego.

Za co otrzymasz takie punkty?

 • znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie – 10 pkt;
 • oferta pracy od zatwierdzonego sponsora – 20 pkt;
 • odpowiedni poziom umiejętności dla aplikowanej pracy – 20 pkt;
 • wynagrodzenie w wysokości 25 600 GBP lub więcej rocznie – 20 pkt;
 • posiadanie pracy w zawodzie deficytowym wskazanym przez Migration Advisory Committee – 20 pkt;
 • doktorat w temacie związanym z obecną pracą – 10 pkt;
 • doktorat z przedmiotu STEM związanego z obecną pracą – 20 pkt.

Za wniosek wizowy pozwalający na legalną pracę zapłacisz od 610 GBP (3129 zł) do 1408 GBP (7223 zł).

Ubezpieczenie społeczne dla pracowników delegowanych do UK

Dla pracowników delegowanych do Wielkiej Brytanii, kwestia ubezpieczenia społecznego ma kluczowe znaczenie. Delegowanie pracowników za granicę oznacza nie tylko konieczność znajomości oraz stosowania przepisów związanych z prawem pracy i podatkami, ale także dotyczy zabezpieczenia socjalnego.

Ubezpieczenie społeczne dla pracowników delegowanych do UK ma zapewnić im dostęp do odpowiednich świadczeń zdrowotnych, emerytalnych oraz zabezpieczenia w razie choroby czy wypadku.

W związku z różnicami w systemach ubezpieczeń społecznych między Polską a Wielką Brytanią, ważne jest, aby pracodawcy oraz pracownicy dobrze zrozumieli, jakie świadczenia przysługują w danym przypadku i jakie kroki powinny zostać podjęte, aby zagwarantować odpowiedni poziom zabezpieczenia socjalnego dla pracowników pracujących poza granicami kraju.

Delegowanie pracowników: co musisz wiedzieć o ubezpieczeniu społecznym?

Jeśli prowadzisz polską firmę w UK, wciąż możesz uzyskiwać i posługiwać się zaświadczeniem A1 dla pracownika delegowanego do pracy w UK. Wszystko dzięki porozumieniu między Wielką Brytanią a Unią Europejską.

Posiadając taki dokument ubezpieczasz się w kraju, w którym Ci go wydano, niezależnie od tego, gdzie wykonujesz pracę. Najczęściej pracownicy delegowani do Wielkiej Brytanii podlegają ubezpieczeniom społecznym w Polsce przez cały okres trwania umowy.

Aktualnie panuje obowiązek opłacania składek NIC (National Insurance Contribution), jednak specjalne przepisy mają zastosowanie dla „pracowników wyłączonych” (detached workers), czyli takich, którzy zostali przez firmę oddelegowani celem wykonania za granicą tymczasowych lub krótkoterminowych zadań.

Jeśli pracodawca oddelegował Cię do pracy w Wielkiej Brytanii, to możesz podlegać zwolnieniu z opłacania powyższych składek przez okres pierwszych 52 tygodni pod warunkiem, że:

 • nie masz statusu zwykłego rezydenta (ordinary resident) w Anglii;
 • co do zasady wykonujesz pracę poza Wielką Brytanią na rzecz zagranicznego pracodawcy;
 • Twój pracodawca wysłał Cię do pracy na czas określony;
 • w trakcie pobytu kontynuujesz pracę na rzecz zagranicznego pracodawcy.

Podatki za pracowników delegowanych do UK

Delegowanie pracowników do Wielkiej Brytanii niesie za sobą również istotne implikacje podatkowe. Pracownicy delegowani do UK często znajdują się w sytuacji, w której muszą zmierzyć się z różnicami w systemach podatkowych między Polską a Wielką Brytanią.

W praktyce oznacza to, że pracodawcy i pracownicy muszą dokładnie zrozumieć, w jakim kraju podlegają opodatkowaniu ich dochody oraz jakie obowiązki podatkowe wynikają z delegacji.
Wiele zależy od czasu trwania delegacji, statusu podatkowego pracownika oraz umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między oboma krajami.

Prawidłowa interpretacja przepisów oraz dopełnienie wszystkich formalności może być problematyczne dla osoby bez wiedzy i wykształcenia. Warto więc skontaktować się z ekspertami w tym zakresie. Pozwoli to uniknąć potencjalnych komplikacji podatkowych i zapewnić prawidłowe uregulowanie kwestii podatkowych związanych z delegacją do Wielkiej Brytanii.

Powierz swoje sprawy księgowe specjalistom i uniknij podwójnego opodatkowania!

Uzyskując dochody w Wielkiej Brytanii możesz obawiać się podwójnego oskładkowania.

Takie ryzyko oczywiście istnieje, zwłaszcza w sytuacji, w której nie posiadasz wyspecjalizowanej wiedzy. Oczywiście możesz ją zdobyć, jednak zważając na czas i energię, które przez to stracisz, warto zaufać specjalistom. Tym bardziej, że bez odpowiedniego wykształcenia i doświadczenia i tak ryzykujesz, że popełnisz błąd, który będzie sporo Cię kosztował.

Nie ma znaczenia, czy planujesz delegowanie pracowników, czy to Ty jesteś oddelegowany – korzystając z naszego doradztwa podatkowego zminimalizujesz stres związany z formalnościami oraz podwójnym oskładkowaniem.

Katarzyna Brzostowska
Customer Relationship Manager

Umów się
na konsultację księgową

Zamawiam konsultację

  Zobacz ile możesz zaoszczędzić

  Wypełnij poniższy formularz aby otrzymać natychmiastową wycenę
  Wycena usług
  nawet w 1 minutę
  Nigdy nie udostępnimy
  Twoich danych osobom trzecim

  Twoja wycena

  Wycenę wysłaliśmy na maila
  wersja PDF TUTAJ

  Opłata miesięczna:

  Nadal nie jesteś pewien? Otrzymałeś korzystniejszą wycenę? Zadzwoń do nas 0208 099 4474
  Powyższe ceny są cenami netto - bez podatku VAT.
  Jeżeli nie otrzymałeś maila z wyceną prosimy sprawdź folder SPAM.