Obrót kryptowalutami w Wielkiej Brytanii a obowiązki podatkowe

Obrót kryptowalutami w Wielkiej Brytanii niesie za sobą pewne zobowiązania podatkowe. Dlatego warto wiedzieć, w jakich sytuacjach należy rozliczyć swój zysk. Czy zawsze trzeba zapłacić podatek od kryptowalut? W jaki sposób postąpić, gdy zamiast zysku wykazano stratę? Czy HMRC jest w stanie namierzyć inwestorów, którzy nie rozliczyli swoich zysków z kryptowalut w UK?

Spis treści:

 1. Kiedy należy zapłacić podatek od kryptowalut w Wielkiej Brytanii?
 2. Rodzaje podatków od kryptowalut w Wielkiej Brytanii: podatek dochodowy od kryptowalut w UK a podatek od zysków kapitałowych
 3. Straty kapitałowe i kwota wolna od podatku w Wielkiej Brytanii
 4. HMRC – jak i kiedy zgłosić podatki od kryptowalut?
 5. Brak zgłoszenia zysków z kryptowalut do HMRC – z jakimi konsekwencjami się wiąże?

Kiedy należy zapłacić podatek od kryptowalut w Wielkiej Brytanii?

Brytyjskie prawo podatkowe traktuje kryptowaluty podobnie jak akcje – oznacza to, że nie są one uznawane za pieniądze czy walutę. Dlatego w większości sytuacji obrót kryptowalutami w Anglii podlega opodatkowaniu:

 • od zysków kapitałowych,
 • podatkowi dochodowemu.

Rodzaj i wysokość zapłaconego podatku będzie zależna od konkretnej transakcji oraz przedziału dochodowego, w którym znajduje się podatnik. Należy uwzględnić również kwotę wolną od podatku w UK. Po jej przekroczeniu trzeba będzie zapłacić podatek w wysokości 10%, 20% lub 45%.

Rodzaje podatków od kryptowalut w Wielkiej Brytanii: podatek dochodowy od kryptowalut w UK a podatek od zysków kapitałowych

Zasadniczo wyróżnia się dwa rodzaje opodatkowania. Jednym z nich jest podatek od zysków kapitałowych, a drugim podatek dochodowy.

W niektórych przypadkach kryptowaluty są traktowane jako dochód. W szczególności jeśli pochodzą z płatności w kryptowalutach – w takiej sytuacji należy nie tylko zapłacić podatek dochodowy, ale również opłacić składki na ubezpieczenie społeczne. Podatek dochodowy od kryptowalut trzeba zapłacić również, jeśli pochodzą one z:

 • Staking rewards,
 • Airdrop,
 • Mining tokens.

Zdarza się też, że kryptowaluty nie stanowią dochodu, a są przedmiotem zbycia na przykład jako darowizna, sprzedaż za walutę fiducjarną czy handel kryptowalutami za kryptowaluty. Wówczas mówimy o podatku od zysków kapitałowych (Capital Gains Tax).

Taki podatek obejmuje każdą sprzedaż, handel czy darowiznę kryptowalut w Wielkiej Brytanii. Nie dotyczy jednak całego dochodu otrzymanego ze zbycia, a jedynie zysków kapitałowych.

W tym miejscu należy wspomnieć również o transakcjach DeFi. Ich opodatkowanie zależne jest od charakteru transakcji. Zbycie kryptowaluty, dodanie lub usunięcie z puli płynności, ale też obstawianie kryptowalut za pośrednictwem DeFi będzie się wiązać z podatkiem od zysków kapitałowych. Natomiast zwrot z obstawiania pociąga już za sobą obowiązek zapłaty podatku dochodowego.

Straty kapitałowe i kwota wolna od podatku w Wielkiej Brytanii

Obrót kryptowalutami nie zawsze będzie się musiał wiązać z zapłatą podatku pełnej wysokości. Istnieją legalne sposoby na jego obniżenie lub nawet całkowite zwolnienie z obowiązku płacenia podatków od kryptowalut w UK.

W roku podatkowym 2022 – 2023 kwota wolna od podatku wynosiła 12 300 GBP, natomiast w kolejnym roku  już tylko 6 000 GBP. Co więcej, od 6 kwietnia 2024 ma ulec kolejnemu obniżeniu – do zaledwie 3000 GBP.

W Wielkiej Brytanii wszystkie zyski kapitałowe są opodatkowane według tych samych stawek, a wysokość podatku uzależniona jest od wysokości zarobków. Oznacza to, że jeśli całkowity dochód w danym roku podatkowym nie przekroczył 50 270 GBP – należy zapłacić 10% podatku od zysków z kryptowalut. Powyżej tej kwoty podatek wynosi 20%. Niektóre inwestycje prowadzą do strat, które można wyrównywać z zyskami – zmniejszając je do kwoty wolnej od podatku. Warto wiedzieć, że straty można przenosić rok do roku, wykazując je w zeznaniu podatkowym (można je rejestrować w okresie do 4 lat od ich wystąpienia). 

HMRC – jak i kiedy zgłosić podatki od kryptowalut?

Brytyjski rok podatkowy trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia kolejnego roku. W 2024 roku podatnicy będą raportować podatki za okres 6 kwietnia 2022 do 5 kwietnia 2023 roku. Podatki od kryptowalut składa się w ramach zeznania podatkowego Self Assessment, do 31 stycznia 2024.

Zyski i straty kapitałowe należy wykazać na druku SA100 i SA108, natomiast dochód z kryptowalut na SA100 (Tax Return). Zeznanie podatkowe można wysłać listownie do HMRC lub złożyć za pośrednictwem usługi Government Gateway. W przypadku deklaracji wysyłanych listem termin składania zeznań to 31 października 2023 roku.

Brak zgłoszenia zysków z kryptowalut do HMRC – z jakimi konsekwencjami się wiąże?

Urząd podatkowy wykorzystuje informacje z giełd, dlatego jest w stanie śledzić i namierzać inwestorów, którzy nie wywiązują się ze zobowiązań podatkowych. Co więcej, HMRC wydaje komunikaty prasowe, wzywające do dobrowolnego ujawnienia niezapłaconych podatków od kryptowalut. Powstała także usługa urzędu skarbowego, za pomocą której można takie zaległe podatki zadeklarować. Warto wiedzieć, że niezapłacenie podatku od kryptowalut może się wiązać z naliczaniem odsetek, a nawet z karami grzywny.

 W przypadku nierzetelnego zgłoszenia podatków, płatnik będzie musiał ujawnić i zapłacić wszystkie podatki za poprzednie 4 do 6 lat. Natomiast jeśli podatnik celowo wprowadził HMRC w błąd, będzie musiał zadeklarować i opłacić podatki nawet do 20 lat wstecz.

Katarzyna Brzostowska
Customer Relationship Manager

Umów się
na konsultację księgową

Zamawiam konsultację

  Zobacz ile możesz zaoszczędzić

  Wypełnij poniższy formularz aby otrzymać natychmiastową wycenę
  Wycena usług
  nawet w 1 minutę
  Nigdy nie udostępnimy
  Twoich danych osobom trzecim

  Twoja wycena

  Wycenę wysłaliśmy na maila
  wersja PDF TUTAJ

  Opłata miesięczna:

  Nadal nie jesteś pewien? Otrzymałeś korzystniejszą wycenę? Zadzwoń do nas 0208 099 4474
  Powyższe ceny są cenami netto - bez podatku VAT.
  Jeżeli nie otrzymałeś maila z wyceną prosimy sprawdź folder SPAM.