Cena: od £500.00 + VAT

Firmy Limited muszą płacić podatek dochodowy od osób prawnych od uzyskanego zysku. Firmy Limited powinny być także zarejestrowane w systemie PAYE w celu opłacania podatku oraz składek na ubezpieczenie społeczne od swoich pracowników (również dyrektorów).

W odróżnieniu od podatku dochodowego oraz VAT, w wypadku podatku dochodowego od osób prawnych data składania deklaracji podatkowej oraz płacenie podatku nie są takie same. Zapłata podatku musi nastąpić przed złożeniem deklaracji podatkowej a dokładnie mówiąc:

  • Musisz zapłacić podatek od osób prawnych nie później niż 9 miesięcy po zakończeniu roku rozliczeniowego swojej Firmy.
  • Musisz złożyć deklarację podatkową nie później niż 12 miesięcy po zakończeniu roku rozliczeniowego swojej Firmy.

Np: Jeżeli rok rozliczeniowy Twojej Firmy trwa od 1 Kwietnia 2008 do 31 Marca 2009 to:

  • Musisz zapłacić podatek od osób prawnych nie później niż do 1 Stycznia 2010
  • Musisz złożyć deklarację podatkową nie później niż do 1 Kwietnia 2010

Firma Limited musi sama zadecydować o kwocie podatku, którą zamierza zapłacić. Innymi słowy, dokonujemy samooceny swoich zysków oraz podatku. Oczywiście proces ten powinien być przeprowadzony przez osobę wykwalifikowaną, czyli księgowego. Po dokonaniu rozliczenia, firma wysyła je do Corporation Tax Office.

Complex Accounting pomoże Państwu w:

  • Wyliczeniu zysku przedsiębiorstwa w oparciu o dostarczone informacje
  • Przygotowaniu deklaracji podatkowej (Company Tax Return) oraz złożeniu jej do odpowiednich urzedów, czyli Corporation Tax Office oraz Companies House
Telefon 0208 099 4474