Nowe przepisy VAT dotyczące fakturowania

Istnieje mnóstwo porad dotyczących nowości i zmian w e-billingu, jednak zmiany dotyczące fakturowania są w dużej mierze pomijane i ignorowane. Co te zmiany oznaczają dla Ciebie?

E-fakturowanie i nie tylko. Zmiany przepisów dotyczących procedur fakturowania, ustanowione przez Unię Europejską, istniały tylko na papierze przez wiele lat zanim weszły w życie 1 stycznia 2013 roku. Zmiany te były potrzebne głównie po to, aby oszustwa podatkowe były łatwiejsze do wyśledzenia oraz, aby zachęcić przedsiębiorstwa do korzystania z faktur elektronicznych. HMRC nie opublikowało jeszcze oficjalnego poradnika dotyczącego wprowadzonych zmian, dlatego poniżej opisujemy najważniejsze kwestie, o których powinieneś wiedzieć.

Krótsze terminy. Jeśli dostarczasz towary lub usługi do klienta w innym państwie Unii Europejskiej, musisz wystawić fakturę do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dostawa została wykonana. Poprzednio ostatecznym terminem był 30 dzień miesiąca.

Uproszczone faktury. Każde przedsiębiorstwo może teraz wystawiać uproszczone faktury, w których wartość brutto dostawy nie przekracza kwoty 250 funtów. Przed wprowadzeniem zmian tylko przedsiębiorstwa handlu detalicznego mogły korzystać z tej możliwości.

Prosty język. Jeśli korzystasz z jakiegoś sytemu VAT, (np. system marży towarów używanych) lub ze specjalnych procedur (np. mechanizm odwrotnego naliczania VAT za usługi w innym kraju UE) musisz wykazać szczegóły dotyczącego tych procedur lub systemu na fakturze w uproszczony sposób, wpisując po prostu „Margin scheme” lub „Reverse charge”.

Uproszczone fakturowanie drogą elektroniczną. Żaden kraj UE nie może teraz nałożyć własnych dodatkowych wymagań na firmy, aby wykazywały w fakturach elektronicznych więcej informacji lub wystawiały je zgodnie z innymi procedurami niż te ustanowione przez Unię Europejską. W praktyce, firmy brytyjskie, mogą wystawiać faktury dla klientów UE, bez zmiany formatu.

Samo fakturowanie. Pojawiły się także zmiany dotyczące samo fakturowania. Zmiany te wymagają jednak szerszego wyjaśnienia, dlatego omówione zostaną w osobnym artykule.