Dwie ważne dla pracodawców zmiany w systemie NI

Niedawno zostały wprowadzone ostatnie poprawki zmian dotyczących zasiłku zatrudnienia NI (NI employment allowance - EA), a już słychać pogłoski o kolejnych poważnych zmianach NI dla pracodawców. Oto co powinieneś wiedzieć na ten temat.

Zatwierdzone zmiany. Od kwietnia 2014 roku zasiłek zatrudnienia (EA) będzie przysługiwał pracodawcom, zatrudniającym mniej niż 250 pracownikom (z dyrektorami włącznie). Będzie to zasiłek w wysokości do 2000 funtów za rok podatkowy, wypłacany w formie kredytu na składki ubezpieczeń społecznych (employers NI contributions). Inaczej mówiąc, zasiłek będzie odejmowany od Twoich należności wobec HMRC.

Jak uzyskać zasiłek. Bez względu na to czy używasz Podstawowych Narzędzi PAYE od HMRC czy innego oprogramowania płac, jednorazowa procedura składania wniosku o zasiłek zatrudnienia, będzie dostępna w oprogramowaniu. HMRC informuje, że wypełnienie wniosku będzie polegało jedynie na zaznaczeniu odpowiednich okienek. Następnie oprogramowanie samo wyliczy, jaką kwotę można odjąć od kwoty, którą płacisz HMRC.

Porada. Na razie nie musisz podejmować żadnych działań. Zarówno HMRC jak też inni dostawcy oprogramowania płac poinformują Cię o wprowadzeniu nowej procedury na początku kwietnia.

Możliwe kolejne zmiany. Zasugerowano Kanclerzowi, że powinna zostać wprowadzona kolejna duża zmiana skierowana do pracodawców. Miałaby ona na celu przekonanie pracodawców do zatrudniania młodszych pracowników. Najwyraźniej wniosek rozpatrywany jest przez Ministerstwo Finansów, więcej na ten temat możemy dowiedzieć się z jesiennego oświadczenia Kanclerza.

Co wiadomo o nowych zmianach. Sugerowana zmiana, ma polegać na tym, że firmy zostaną zwolnione z płacenia składek ubezpieczeń społecznych (employers NI) na określony czas za pracowników poniżej 25 roku życia, którzy poprzednio byli bezrobotni i obecnie jest to ich pierwsza praca. Jeśli sugerowana zmiana ma wejść w życie, zostanie ona wprowadzona najwcześniej w kwietniu.

Porada. Jeśli rozważasz przyjęcie nowego pracownika, warto zapoznać się najpierw z oświadczeniem Kanclerza odnośnie sugerowanych zmian. Jeśli zmiany te będą obowiązywać pracowników zatrudnionych w roku podatkowym 2014/2015 możesz zaoszczędzić pieniądze, które musiałbyś zapłacić na składki ubezpieczeń społecznych pracowników.