Wzrost płacy minimalnej w UK

Od października 2014 wzrosła minimalna stawka wynagrodzenia za godzinę pracy w Wielkiej Brytanii. Wynosi ona obecnie 6.50 GBP.

Obowiązek zwiększenia wynagrodzenia dotyczy tylko pracowników, a nie dyrektorów firm, ponieważ dyrektorzy będący właścicielami firm, sami mogą decydować o wysokości swojego wynagrodzenia.

W związku z tym firmy, które zatrudniają pracowników maja obowiązek zwiększenia wynagrodzenia pracowników do 6.50 za godzinę. W przypadku nie zastosowania się do zmiany grożą kary ze strony HMRC.

Również pracownicy, którzy są zatrudnieni na pełny etat (40 h tygodniowo) i mają ustaloną stałą stawkę wynagrodzenia tygodniowo lub miesięcznie, powinni mieć zwiększone wynagrodzenie tak, aby po przeliczeniu stawka godzinowa wyniosła minimum 6.50 GBP za godzinę pracy.

Po przeliczeniu minimalnej stawki godzinowej, pracownicy zatrudnieni na cały etat powinni zarabiać minimum:
260 GBP tygodniowo
1126,7 GBP miesięcznie
13520 GBP rocznie

Jeśli pracownik nie jest zatrudniony na cały etat i ma ustaloną stałą kwotę wynagrodzenia tygodniowo lub miesięcznie należy pomnożyć ilość jego godzin pracy, które są ustalone w kontrakcie, przez 6,50 GBP, aby uzyskać minimalną kwotę tygodniową lub miesięczną dla tego pracownika.