Samozatrudnienie czy firma Limited?

Wybranie formy działalności gospodarczej jest jedną z pierwszych czynności związanych z jej rozpoczęciem. Wybór pomiędzy samozatrudnieniem a prowadzeniem spółki limited powinien zostać podjęty po zapoznaniu się ze znaczącymi różnicami między nimi.

•    Rozpoczęcie działalności jako samozatrudniony jest bardzo proste. Wystarczy zarejestrować się jako Self-Employed w HMRC.
•    Aby otworzyć firmę limited musisz wybrać nazwę firmy i przekazać odpowiednie informacje do Companies House.
•    W przypadku niepowodzenia w prowadzeniu działalności samozatrudnieni odpowiadają bez ograniczeń całym swoim majątkiem. Nie ma tu wyraźnego rozgraniczenia między twoimi finansami prywatnymi a finansami biznesowymi.
•    Z drugiej strony odpowiedzialność dyrektora firmy limited jest ograniczona do wysokości włożonego w nią wkładu. Firma nie jest tożsama z właścicielem (właścicielami).
•    Rozliczenie podatkowe osoby samozatrudnionej jest wykonywane na podstawie przychodów i kosztów zarówno osobistych jak i biznesowych.
•    Firmy limited płacą Corporation Tax od swoich zysków.
•    Jako dyrektor firmy limited masz liczne prawne zobowiązania, które nie dotyczą osób samozatrudnionych.
•    Firmy limited muszą przygotowywać coroczne accounts składane do HMRC i Companies House. Osoby samozatrudnione przygotowują je w sposób uproszczony i nie składają ich do HMRC.
•    Udziałowcy mają przychód z firm limited w postaci dywidend, co jest korzystne podatkowo z uwagi na fakt, że od dywidend nie płaci się składek na National Insurance.
•    Osoby samozatrudnione płacą składki National Insurence Class 2 i Class 4 oraz podatek dochodowy.
•    Jeśli jesteś pracownikiem firmy limited płacisz podatek dochodowy i składki National Insurance Class 1 (jeżeli wysokość wynagrodzenia przekracza obowiązujący próg kwoty zwolnionej).
•    Jako pracodawca firma limited jest zobowiązana płacić za składki National Insurance Class 1 za swoich pracowników.
•    Rozplanowanie podatków jest bardziej elastyczne jeśli jesteś właścicielem firmy limited, jako że możesz przełożyć zadeklarowanie dywidend na następny rok podatkowy aby wykorzystać odpisy podatkowe w jak najefektywniejszy sposób.
•    Osoby samozatrudnione mają prawo do świadczeń emerytalnych i rentowych jednak są one zwykle wyższe w przypadku firm limited, ze względu na wyższe składki.
•    W niektórych gałęziach przemysłu i zawodach można prowadzić działalność tylko jako firma limited (np. doradztwo komuputerowe). W innych firma limited może przyczynić się do stworzenia bardziej profesjonalnego wizerunku.
•    Prowadzenie firmy limited oznacza większą ilość spraw administracyjnych w kwestiach księgowych i kontaktów z Companies House.
•    Jeśli chcesz sprzedać prowadzoną działalność lub pozyskać inwestora proces ten jest bardziej przejrzysty i atrakcyjniejszy dla potencjalnego udziałowca, jeśli jest to firma limited.