Limited company

Założenie firmy limited

Firma limited jest jedną z częściej wybieranych form działalności w UK.

Odpowiedzialność dyrektorów jest „ograniczona”, gdyż sprawy finansowe firmy są prowadzone osobno, nie są tożsame z prywatnymi sprawami finansowymi.

Udziałowcy firmy limited nie są zobowiązani do spłacania jej długów, chociaż banki mogą prosić dyrektorów o poświadczenie dla pożyczek biznesowych lub kredytów branych w imieniu firmy.

Rejestracja nowej firmy limited

Organem regulującym i nadzorującym rejestrację firm limited w UK jest Companies House.

Przed rozpoczęciem działalności firma limited musi zostać zarejestrowana  w Companies House.

Rejestracja ta najczęściej jest dokonywana online. Proces zakładania firmy trwa zazwyczaj od kilku godzin do dwóch dni.

Cechy firm limited

Prywatne firmy limited mogą mieć nieograniczoną liczbę udziałowców.

Każda firma limited musi mieć przynajmniej jednego dyrektora.

Wymagania dla firm limited

·         Firma musi być zarejestrowana w Companies House

·         Firma musi składać do Companies House swoje annual accounts oraz Annual Return

·         HMRC musi być informowane o zyskach i podlegających opodatkowaniu przychodach

·         Firma musi złożyć deklarację i zapłacić Corporation Tax

 

Firmy Limited – ważne daty

Dyrektorzy firm limited powinni być świadomi najważniejszych terminów złożenia deklaracji i dokonania płatności.

Wiele z nich wynika z daty zakończenia roku obrotowego przypadającego zawsze na koniec miesiąca, w którym firma została założona. Przykładowo jeżeli firma została założona 5 marca 2014 to jej pierwszy rok obrotowy dobiegnie końca 31 marca 2015.

1) płatność Corporation Tax dla HMRC – 9 miesięcy i 1 dzień po zakończeniu roku obrotowego.

2) Accounts – 9 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.

3) rozliczenie VAT – jeśli firma jest zarejestrowana na VAT, deklaracje należy składać do HMRC co trzy miesiące.

4) sprawozdanie roczne Annual Return – składane do Companies House w terminie do 28 dni po każdej rocznicy założenia firmy.

5) rozliczenie Self-Assessment – są to rozliczenia dyrektorów składane do HMRC za każdy kolejny rok podatkowy, termin składania deklaracji to 31.01. Przykładowo za rok podatkowy 2014/2015 deklaracje należy złożyć do 31.01.2016

 

Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt.

Telefon: 0208 099 4474

Email: info@biuropodatkowe.co.uk