Gdzie polski przedsiębiorca płaci podatki za dochód uzyskany w UK?

Zgodnie z Konwencja o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej:

Zyski przedsiębiorstwa Polskiego podlegają opodatkowaniu na terytorium Polski chyba ,że przedsiębiorstwo to prowadzi w UK działalność poprzez położony tam zakład. Jęzeli tak jest to wtedy dochody uzyskane z tego zakładu mogą być opodatkowane w Wielkiej Brytanii.

Jako zakład rozumie się stałą placówkę w szczególności zaś siedzibę zarządu, filię, biuro, fabrykę, warsztat, kopalnię, źródło ropy naftowej lub gazu, kamieniołom, albo każde inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych.

W przypadku placów budowy,  prac budowlanych , instalacyjncyh o zakładzie możemy mówić dopiero w sytuacji ,w której praca trwa dłużej niż 12 miesięcy.

Zakładem nie są :

- placówki używane do składowania, wystawiania lub dostawy dóbr lub towarów ,utrzymywania zapasów dóbr lub towarów 

- utrzymywania zapasów dóbr lub towarów   w celu przerobu przez inne przedsiębiorstwo,

- utrzymywania stałej placówki wyłącznie w celu zakupu dóbr lub towarów albo w celu zbierania informacji dla przedsiębiorstwa

 - utrzymywania stałej placówki wyłącznie w celu prowadzenia dla przedsiębiorstwa jakiejkolwiek innej działalności o charakterze przygotowawczym lub pomocniczym

REASUMUJĄC:

Jeżeli Polskie przedsiębiorstwo nie prowadzi działalności w UK poprzez położony tam zakład to nie ma obowiązku płacenia podatków w UK. Natomiast dochód uzyskany w UK podlega opodatkowaniu w Polsce.

Dosyć interesujące jest to ,że w pewnych przypadkach  według Angielskich przepisów polskie przedsiębiorstwa muszą zarejestrować się dla celów podatkowych w UK. Obowiązek takieli docelowo podatki za dochód z UK będą zapłacone w Polsce.

Np w sektorze budowlanym z racji wystepowania przepisów CIS polski przedsiębiorca musi wystąpic o przyznanie mu statusu CIS.

W przypadku Spolek rejestracja na CIS jest prostsza jednak w przypadku osób prowadzacych jednoosobowa dzialalność gospodarczą w Polsce wystepuje konieczność wystąpienia o NIN oraz rejestracji jako osoba samozatrudniona. (tzw self-employed)

Kontraktor ( zleceniodawca ) ściąga z polskiego przedsiębiorcy 30% podatku ( jeżeli przedsiębiorca nie posiada National Insurance Number ) lub 20% ( jeżeli przedsiębiorca takowy numer posiada).

Polski przedsiębiorca ( w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej ) musi wypełnić brytyjski PIT ( Tax Return ) i wystąpić o zwrot zapłaconego w UK podatku.