Czym jest Work Registration Scheme?

Następujące osoby będą musiały się zarejestrować w Urzędzie Spraw Wewnętrznych Wielkiej Brytanii (Home Office):

 • obywatele jednego z nowych Państw Członkowskich (oprócz Malty i Cypru) objęci Programem Rejestracji Pracowników; oraz
 • osoby rozpoczynające prace w dniu 1 maja 2004 r. lub po tej dacie; lub
 • osoby pracujące w Wielkiej Brytanii przed 1 maja bez zezwolenia.

Następujące osoby nie są objęte rejestracją pracowników i w związku z tym nie muszą się rejestrować, jeżeli spełniają jeden lub więcej z poniższych warunków:

 • osoby prowadzące działalność gospodarczą;
 • osoby pracujące w Wielkiej Brytanii przez 12 miesięcy lub dłużej w tym samym miejscu pracy, w którym są zatrudnieni w dniu 1 maja 2004 r.;
 • osoby pracujące legalnie w Wielkiej Brytanii i pozostające w tym samym miejscu pracy po dniu 1 maja 2004 r.;
 • osoby, które uzyskały zezwolenie na przyjazd do Wielkiej Brytanii przed 1 maja jako sezonowi pracownicy w rolnictwie i podjęli pracę w ramach Programu Sezonowych Pracowników w Rolnictwie w dniu 1 maja lub później;
 • osoby świadczące usługi w Wielkiej Brytanii w imieniu pracodawcy nie posiadającego siedziby w Wielkiej Brytanii;
 • osoby będące jednocześnie obywatelami Wielkiej Brytanii, innego państwa członkowskiego EOG (oprócz 8 nowych państw członkowskich) lub Szwajcarii;
 • najbliżsi krewni obywateli Szwajcarii lub innego państwa członkowskiego EOG (oprócz jednego z 8 nowych państw członkowskich) pracujących w Wielkiej Brytanii;
 • członkowie rodzin obywateli Szwajcarii lub innego państwa członkowskiego EOG zamieszkujących w Wielkiej Brytanii jako studenci, emeryci lub osoby posiadające wystarczające środki utrzymania