Czym jest system rozliczania rocznego VAT?

Jeśli rozliczasz VAT w sposób standardowy musisz wypełniać, deklaracje VAT, płacić należny VAT i możesz otrzymywać zwroty tylko kwartalnie. Możesz zmniejszyć ilość papierkowej roboty i uprościć procedury zarządzania przepływem pieniężnym poprzez korzystanie z systemu rozliczania rocznego(Annual Accounting Scheme).

Jeśli korzystasz z tego systemu:

  • Dokonujesz dziewięciu miesięcznych lub trzech kwartalnych płatności okresowych w ciągu roku
  • Wypełniasz jedną deklarację VAT na koniec roku
  • Otrzymujesz zwrot w przypadku nadpłaty lub dopłacasz podatek w przypadku niedopłaty na koniec roku

Możesz używać Systemu Rozliczania Rocznego jeśli szacujesz, że Twój obrót w przeciągu następnego roku, nie przekroczy £1.35 miliona.

Jeśli zaczniesz korzystać z tego systemu, możesz go używać, dopóki wysokość Twojego obrotu nie przekroczy £1.6 miliona.