Czym jest raportowanie PAYE w czasie rzeczywistym?

Raportowanie PAYE w czasie rzeczywistym (nazywane także Informacją w Czasie Rzeczywistym (RTI – Real Time Information)) oznacza, że będziesz wysyłał do HMRC dane dotyczące, wynagrodzenia pracowników, podatku, składek (National Insurance contributions - NICs) i innych potrąceń za pomocą oprogramowania listy płac w dniu lub dzień przed terminem płatności na rzecz pracownika, zamiast na koniec roku podatkowego.

Wszyscy pracodawcy muszą raportować PAYE w czasie rzeczywistym od pierwszej wypłaty na rzecz pracowników po 6 kwietnia 2013, chyba że HM Revenue & Customs zgodzi się na wyznaczenie dla Ciebie innej daty.