Jakie są stawki procentowe podatku liniowego?

Istnieje szereg stawek procentowych, które odpowiadają różnym sektorom gospodarki. Musisz wybrać sektor, który najlepiej opisuje Twoją działalność na najbliższy rok. Możesz użyć tylko jednej stawki. W związku z tym jeśli pracujesz w więcej niż jednym sektorze, musisz wybrać stawkę, która reprezentuje największą część Twojego obrotu. Następnie stosujesz tą stawkę do Twojego całkowitego obrotu.

Pamiętaj, że od stycznia 2011 obowiązują nowe stawki procentowe podatku liniowego, znajdują się one w poniższej tabeli:

Lp.

Rodzaj działalności

Odpowiedni procent

1

Rachunkowość lub księgowość

14.5

2

Reklama

11

3

Usługi rolnicze

11

4

Każda inna działalność nigdzie indziej nie wymieniona

12

5

Architekt, inżynier geodeta lub inspektor

14.5

6

Zakwaterowanie zwierząt lub opieka nad zwierzętami

12

7

Usługi biznesowe nigdzie nie wymienione

12

8

Usługi gastronomiczne w restauracjach i barach na wynos

12.5

9

Komputer i doradztwo IT lub przetwarzanie danych

14.5

10

Naprawy komputera

10.5

11

Składowanie złomu lub utylizacja odpadów

10.5

12

Rozrywka i dziennikarstwo

12.5

13

Agencje nieruchomości lub usługi zarządzania nieruchomościami

12

14

Rolnictwo I agrokultura nigdzie nie wymieniona

6.5

15

Produkcje filmowe, radiowe, telewizyjne i wideo

13

16

Usługi finansowe

13.5

17

Leśnictwo lub rybołówstwo

10.5

18

Ogólne usługi budowlane I konstrukcyjne*

9.5

19

Usługi fryzjerskie i inne zabiegi kosmetyczne

13

20

Wynajem lub wypożyczanie towarów

9.5

21

Hotele lub zakwaterowanie

10.5

22

Usługi detektywistyczne lub ochrona

12

23

Praca-tylko przy usługach budowlanych I konstrukcyjnych*

14.5

24

Pralnia lub usługi czyszczenia na sucho

12

25

Prawnik lub usługi prawne

14.5

26

Biblioteki, archiwa, muzea i pozostała działalność kulturalna

9.5

27

Doradztwo w zakresie zarządzania

14

28

Produkcja metalowych wyrobów gotowych

10.5

29

Produkcja żywności

9

30

Produkcja innych towarów, nigdzie indziej nie wymienionych

9.5

31

Produkcja włókien, tkanin, odzieży

9

32

Organizacja zespołu

8

33

Górnictwo i kopalnictwo

10

34

Pakowanie - opakowania

9

35

Fotografowanie

11

36

Urzędy pocztowe (usługi pocztowe)

5

37

Drukarnie

8.5

38

Wydawnictwa

11

39

Puby

6.5

40

Działalność związana z nieruchomościami nigdzie nie wymieniona

14

41

Naprawy dóbr osobistych lub domowych

10

42

Naprawa pojazdów

8.5

43

Sklepy spożywcze, słodycze, tytoń, gazety lub odzież dziecięca

4

44

Sklepy, farmaceutyczne, wyroby medyczne i kosmetyki kosmetyki

8

45

Sklepy nigdzie indziej nie wymienione

7.5

46

Sklepy i paliwa pojazdów

6.5

47

Usługi sekretarskie

13

48

Praca socjalna

11

49

Sport i rekreacja

8.5

50

Transport I magazynowanie, w tym kurierzy, statki transportowe, przeprowadzki i taksówki

10

51

Agencje podróży

10.5

52

Weterynaria

11

53

Sprzedaż hurtowa produktów rolnych

8

54

Sprzedaż hurtowa żywności

7.5

55

Sprzedaż hurtowa nigdzie indziej nie wymieniona

8.5

* „Praca-tylko przy usługach budowlanych I konstrukcyjnych” oznacza usługi budowlane lub konstrukcyjne, w których wartość dostaw materiałów jest mniejsza niż 10 procent właściwego obrotu takich usług; wszelkie inne usługi budowlane i konstrukcyjne należą do „Ogólnych usług budowlanych I konstrukcyjnych”.