Jak odzyskać VAT za towary importowane do Unii Europejskiej?

Jeśli wprowadzasz, do kraju UE innego niż Wielka Brytania, towary , które zakupiłeś poza UE – mamy do czynienia z importem – możliwe, że będziesz musiał zapłacić VAT od importu, w tym kraju Unii Europejskiej. Możesz wykorzystać System Refundacji, aby odzyskać VAT, który zapłaciłeś od importu, chyba że:

  • posiadasz inne ulgi VAT dotyczące importowanych towarów
  • jesteś zobowiązany do zarejestrowania się jako podatnik VAT w innym kraju UE z powodu importu towarów

Jeśli jesteś zarejestrowany jako podatnik VAT w Wielkiej Brytanii nie możesz użyć Systemu Refundacji, aby odzyskać VAT, który zapłaciłeś za towary importowane do Wielkiej Brytanii spoza Unii Europejskiej. Możesz odzyskać VAT w postaci podatku naliczonego jako część Twojej deklaracji VAT. Będziesz potrzebował certyfikatu  importowego VAT, formularza C79, aby wykazać, że zapłaciłeś VAT od importu.