Jak złożyć wniosek o zwrot podatku, który zapłaciłeś w innym państwie Unii Europejskiej?

Podanie o zwrot VATu, który zapłaciłeś w innym kraju UE, składasz drogą elektroniczną, w postaci standardowego formularza poprzez Bramkę Rządową (Government Getaway) lub usługi online HMRC (HMRC VAT Online services), a nie poprzez bezpośrednie wysłanie podania o zwrot do danego kraju UE. Wyjątkiem może być zwrot podatku zapłaconego w Monaco.

Możesz sam ubiegać się o zwrot lub poprosić o to swojego księgowego lub pośrednika.

Każdy kraj UE ma nieco inne zasady dotyczące wykorzystania pośrednika w celu odzyskania VAT, jednak aby uniknąć problemów i niespodzianek musisz dać pełnomocnictwo na piśmie swojego pośrednikowi.

Jaką kwotę możesz odzyskać

Minimalne kwoty jakie możesz odzyskać różnią się nieco w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, ale w przybliżeniu są to kwoty w wysokości:

  • 400 euro jeśli ubiegasz się o zwrot za okres dłuższy niż 3 miesiące, ale krótszy niż rok
  • 50 euro jeśli ubiegasz się o zwrot za cały rok lub pozostałą część roku (tzn. roszczenie obejmuje cały okres od końca ostatniego roszczenia do końca roku)

Każdy członek Unii Europejskiej ustala swoje własne limity i ograniczenia.

Składanie podania online, po raz pierwszy

Zanim będziesz mógł złożyć swoje pierwsze podanie online, musisz zarejestrować się i zalogować do korzystania z usług internetowych podatku VAT UE. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zarejestruj się jak najszybciej, ponieważ będziesz potrzebował kodu aktywacyjnego przed złożeniem pierwszego podania o zwrot. Kod aktywacyjny wysyłany jest pocztą. Wysyłka może potrwać do tygodnia czasu.

Jeśli wynajmujesz pośrednika lub księgowego do składania Twojego wniosku o zwrot podatku, będzie musiał on zarejestrować się, aby korzystać z usług HMRC dla pośredników (HMRC VAT for Agents service). Będziesz musiał udzielić pełnomocnictwa pośrednikowi, aby mógł złożyć wniosek w Twoim imieniu.

Usługi Zwrotu VAT Unii Europejskiej (The VAT EU Refunds service) umożliwiają Ci upoważnienie kilku pośredników jednocześnie. Jest to przydatne gdy, np. chcesz ustanowić osobnych pośredników na każde Państwo członkowskie UE.