Jak wypełnić wniosek o zwrot podatku za towary zakupione w państwach UE?

Po zarejestrowaniu w usłudze zwrotu VAT UE (VAT EU Refunds service) możesz wypełnić wniosek przez Internet. Jeśli wprowadzasz jakieś notatki przy wypełnianiu wniosku, muszą one być napisane w języku akceptowanym przez państwo, do którego składasz wniosek. Należy o tym pamiętać, ponieważ informacja ta nie jest podawana na ekranie, podczas wypełniania wniosku.

Jeśli nie posiadasz wszystkich niezbędnych do wypełnienia wniosku informacji, możesz zapisać go jako „formularz roboczy” i wrócić do niego później. Możesz zapisać po jednym formularzu roboczym na każde państwo UE.

Po poprawnym wypełnieniu wniosku na ekranie pojawi się numer referencyjny Wielkiej Brytanii(GB reference number). Musisz pamiętać, że będziesz potrzebował tego numeru podczas komunikacji z krajem, do którego składasz wniosek o zwrot podatku. Będziesz go także potrzebował jeśli juz po wysłaniu wniosku zechcesz wprowadzić w nim jakiekolwiek zmiany.

Po wypełnieniu wniosku, zostanie on przesłany do państwa, w którym zapłaciłeś VAT. Państwo to nazywane jest Państwem Członkowskim Zwrotu (MSREF - Member State of Refund). Jeśli nie otrzymasz potwierdzenia z tego państwa w ciągu 15 dni powinieneś skontaktować się z tym państwem i upewnić się czy wniosek dotarł. Dane kontaktowe znajdziesz w Notatce 723A (Notice 723A)

Jeśli okaże się, że Państwo Członkowskie Zwrotu nie otrzymało Twojego wniosku, powinieneś skontaktować się z Helpdeskiem Usług Internetowych VAT UE (Online VAT EU Services Helpdesk).