Co należy dołączyć do wniosku o zwrot podatku VAT z innych krajów UE?

W związku z tym, iż wniosek wypełniasz i wysyłasz przez Internet nie musisz dodatkowo wysyłać żadnych faktur lub innych dokumentów w formie papierowej. Jednak niektóre kraje mogą poprosić Cie o zeskanowanie faktur powyżej pewnej kwoty i załączyć je do wniosku.

Zazwyczaj nie będziesz proszony o skanowanie i wysłanie dokumentów potwierdzających zakup lub import o wartości niższej niż 1000 euro lub 250 euro w przypadku zakupu paliwa. Dodatkowo powinieneś sprawdzić stronę internetową kraju, do którego wysyłasz wniosek, aby dowiedzieć się jakie dokładnie mają wymagania. Musisz zachować na wszelki wypadek wszystkie oryginalne faktury i inne dokumenty związane ze składanym podaniem. Będziesz potrzebował informacji w nich zawartych, aby wypełnić wniosek, a ponadto niektóre z krajów UE mogą  poprosić o wgląd w oryginalne dokumenty w celu potwierdzenia podania o zwrot podatku.

Nie możesz wysyłać dokumentów większych niż 5 mb. Jeśli załączniki są zbyt duże musisz skasować część z nich przed wysłaniem. Możesz także załączyć dokumenty w pliku zip.

Wszystkie faktury załączone do podania o zwrot VATu z UE (EU VAT Refund claims) musza być wyrażone w walucie państwa członkowskiego, z którego zwrot chcemy odzyskać, w przeciwnym razie podanie zostanie odrzucone przez państwo członkowskie. Jeśli składasz podanie do państwa członkowskiego UE, w którym Euro nie jest obowiązującą walutą, a Twoje faktury są w Euro, musisz przeliczyć kwoty na walutę tego państwa.

Jeśli Twoje faktury nie są wyrażone w walucie kraju, do którego składasz wniosek o zwrot, tylko w Euro, powinieneś użyć kursu walut Europejskiego Banku Centralnego (ECB – European Central Bank) z dnia wystawienia faktury.

Musisz pamiętać, że każdy wniosek, który został odrzucony przez państwo członkowskie z powodu niewłaściwej waluty, musi zostać poprawiony i wysłany ponownie przed 30 września. W przypadku nie spełnienia powyższych warunków państwo członkowskie, może odmówić przyjęcia wniosku.