Jakie ulgi podatkowe można uzyskać na wynajem samochodu służbowego?

Jeśli firma nie posiada samochodu służbowego nie ma opłat za świadczenia rzeczowe (benefit of kind) za wynajem samochodu, który jest używany przez pracownika, pod warunkiem, że samochód jest wykorzystywany do podróży służbowych, a tylko sporadycznie do użytku prywatnego. Według wytycznych HMRC, sporadyczne prywatne wykorzystanie samochodu służbowego nie jest mierzone jako liczba mil przejechanych w celach prywatnych, ale jako proporcja prywatnego wykorzystania samochodu do jego ogólnego wykorzystania.

Wynajęty pojazd przewidziany do podróży służbowej, który został zabrany do domu prywatnego na noc w celu odbycia służbowej podróży następnego ranka zostanie zaklasyfikowany jako przypadkowo użyty prywatnie.

Opłata za świadczenia rzeczowe (benefit in kind charge) powstaje, gdy pojazd jest wykorzystywany do celów prywatnych w czasie weekendu. W tym przypadku opłata jest ustalana zgodnie ze standardowymi zasadami emisji CO2 w czasie rzeczywistego użytku pojazdu w danym roku podatkowym.

W przypadku, gdy wynajęty samochód jest używany np. w czasie, gdy samochód firmowy jest w naprawie, nie ma żadnych zmian w kwestii świadczeń rzeczowych, chyba że samochód firmowy jest niedostępny przez 30 dni lub więcej. Nie ma dodatkowych korzyści wynikających z korzystania z wynajętego samochodu.