HMRC poprawia warunki obsługi niesłyszących interesantów
Niedosłyszący interesanci, którzy są w stanie załatwiać swoje sprawy samodzielnie ale nie porozumiewać z HMRC standardowo mogą teraz korzystać z przekaźnika video z osobą interpretującą brytyjski język migowy poprzez kamerę internetową. Osoba ta będzie jednocześnie prowadziła rozmowę z urzędnikiem będąc pośrednikiem w dialogu między interesantem a osobą zajmującą się sprawą ze strony HMRC.
Umówić się na taką rozmowę można poprzez:
http://royaldeaftax.org.uk/