System podatku VAT scentralizowany przez Unię Europejską?

 

Obecnie występuje kilka systemów podatku VAT dostępnych dla małych i średnich przedsiębiorstw, jak na przykład system zryczałtowanego podatku (ang. Flat rate scheme). Komisja Europejska rozważa wprowadzenie zmian. Co może ulec zmianie i dlaczego będzie to związane z małymi i średnimi przedsiębiorstwami?

Dyrektywa

Zgodnie z dyrektywą wydaną przez UE dotyczącą podatku VAT, dla małych i średnich przedsiębiorstw dostępnych jest kilka takich systemów – generalnie dostępne są one dla firm o obrotach poniżej 50 milionów euro, zatrudniających nie więcej niż 250 pracowników. Systemy te maja na celu uproszczenie sprawozdawczości związanej z VAT prowadząc do oszczędności czasu i niższych kosztów. Zaliczają się do nich przykładowo: system zryczałtowanego podatku (Flat rate scheme), różnego rodzaju procedury marży (ang. Margin schemes), roczny schemat rozliczania podatku VAT (ang. Annual accounting scheme) czy też zwolnienia z podatku dostaw towarów i usług w przypadku przedsiębiorstw o niskim obrocie.

Przekazane uprawnienia

Według obecnych ustaleń, Wielka Brytania posiada uprawnienia do bezpośredniego dostosowywania poszczególnych zasad czy też progów w obrębie tych systemów pod warunkiem, że pozostaną one spójne z kluczowym celem UE jakim jest uproszczenie. Ponadto, systemy te nie muszą być obowiązkowo wdrożone w przedsiębiorstwach, to też dobrą praktyką jest sprawdzenie czy byłoby to rzeczywiście opłacalne dla firmy we wszystkich aspektach.

Pułapka

Jeśli firma zdecyduje się przykładowo na rejestrację na system podatku zryczałtowanego (Flat rate scheme) będzie cieszyć się uproszczoną sprawozdawczością VAT w przypadku przychodów, jednakże straci możliwość do bezpośredniego zwrotu podatku naliczonego. Jeżeli przedsiębiorstwo odnotowuje regularne opodatkowane wydatki, podlegając pod ten system może na tym stracić więc raczej nie powinno decydować się na rejestrację.

Zmiana

Komisja Europejska obawia się, że istnienie różnych tego typu systemów z odmiennymi regułami w poszczególnych państwach utrudnia małym i średnim przedsiębiorstwom handel transgraniczny. Opublikowała ona konsultację wskazującą, iż rozważa konieczność wdrożenia we wszystkich krajach UE tych samych reguł, t.j. centralizację. Sugeruje także konieczność przyjęcia odpowiednich systemów przez małe i średnie przedsiębiorstwa co jak zostało powyżej przedstawione może okazać się finansowo niekorzystne. Oczywiście długoterminowe skutki jakichkolwiek zmian będą zależały od reguł Brexit’u.

Porada

Komisja Europejska rozważa wprowadzenie obowiązku przyjęcia danego systemu w firmach które się do niego kwalifikują oraz centralne ustanowienie reguł. Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw powinni odnieść się do konsultacji jeśli mogą ich dotyczyć.